Adnoddau ar gyfer Arwyr Digidol

Rydym ni wedi llunio rhestr o adnoddau i helpu ein Harwyr Digidol ddarparu cyngor a chymorth i’r bobl maen nhw’n eu cynorthwyo.

Fideo am Arwyr Digidol (yn Saesneg yn unig)

Mae’r adnoddau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, o hanfodion cyfrifiadurol i lechi.

Defnyddio’r Rhyngrwyd
CANLLAWIAU ‘SUT I’

LinkBeth yw’r rhyngrwyd? (yn Saesneg)

LinkSut i gysylltu â’r rhyngrwyd (yn Saesneg)

LinkSut i gysylltu â WiFi (yn Saesneg)

Word DocumentDolenni defnyddiol (yn Saesneg)
File Type: Word Document | File Size: 32.1KB

E-hygyrchedd
CANLLAWIAU ‘SUT I’

Word DocumentE-hygyrchedd – safleoedd defnyddiol (yn Saesneg)
File Type: Word Document | File Size: 126KB

Lawrlwythiadau

Microsoft Word DocumentPecyn gwybodaeth bathodyn Arwr Digidol (yn Saesneg)
File Type: Microsoft Word Document | File Size: 1.2MB

Microsoft Word DocumentPecyn gwybodaeth bathodyn Arwr Digidol ar gyfer Ysgolion (yn Saesneg)
File Type: Microsoft Word Document | File Size: 1.2MB

Microsoft Publisher DocumentTempled tystysgrif Arwr Digidol (yn Saesneg)
File Type: Microsoft Powerpoint Document | File Size: 263KB

Dewch Ar-Lein Yng Nghymru

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*