Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru

Gwybodaeth ac adnoddau i gynorthwyo Arwyr Digidol (dysgwyr) a staff addysgu.

Isod, cewch adnoddau dysgu ac addysgu i’ch helpu cwblhau eich her gymunedol i Arwyr Digidol. Fel pobl sy’n gyfarwydd â thechnoleg ddigidol, gallwch wneud gwahaniaeth enfawr i’ch cymunedau lleol, trwy rannu eich sgiliau.

helpu:

Os hoffech drafod y cwrs ymhellach, cysylltwch â Matt Lloyd ar 07766 495617 neu matthew.lloyd@wales.coop.

Dewch Ar-Lein Yng Nghymru

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

EMAIL ADDRESS*