Adnoddau i Lyfrgelloedd

Rydym wedi llunio rhestr o adnoddau i helpu staff llyfrgelloedd roi cyngor a chymorth i ddefnyddwyr llyfrgell.

Mae’r adnoddau hyn yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau, o hanfodion cyfrifiadurol i dasgau mwy estynedig, fel e-Hygyrchedd a rhwydweithiau TG i fusnesau.

Adnoddau i Ddechreuwyr
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentCychwyn Arni Ar-lein – Canllaw
File Type: Word Document | File Size: 2.5MB

Word DocumentDechrau Defnyddio’r E-bost
File Type: Word Document | File Size: 909KB

E-Hygyrchedd
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentE-Hygyrchedd – Gwefannau ac Adnoddau Defnyddiol
File Type: Word Document | File Size: 126KB

Iechyd a Lles
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentAdnoddau’r Rhyngrwyd ar gyfer Cefnogi Lles Meddyliol
File Type: Word Document | File Size: 289KB

Chwilio am Swydd
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentSut i chwilio am swyddi ar-lein
File Type: Word Document | File Size: 1.97MB

Word DocumentParu Swyddi Ar-lein
File Type: Word Document | File Size: 1.94MB

Word DocumentDiogelwch Ar-lein i Bobl sy’n Chwilio am Waith
File Type: Word Document | File Size: 123KB

Diogelwch Ar-lein
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentMaleiswedd
File Type: Word Document | File Size: 478KB

Word DocumentCyfrineiriau Cryf
File Type: Word Document | File Size: 184KB

Word DocumentFfenestri naid
File Type: Word Document | File Size: 2.89MB

Word DocumentSut i bori’r we’n ddiogel
File Type: Word Document | File Size: 1.23MB

Y Cyfryngau Cymdeithasol
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentSut i sefydlu a dechrau defnyddio cyfrif Pinterest
File Type: Word Document | File Size: 15.9MB

Word DocumentSut i ddefnyddio Periscope
File Type: Word Document | File Size: 157KB

Word DocumentTwitter
File Type: Word Document | File Size: 7.73MB

Word DocumentSut i Ddefnyddio rhestri Twitter
File Type: Word Document | File Size: 147KB

Word DocumentSut i ddefnyddio Skype
File Type: Word Document | File Size: 3.36MB

Llechi ac iPads
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Adobe PDF DocumentiPad 2 – Sefydlu a Chynnal a Chadw
File Type: Adobe PDF Document | File Size: 832KB

Adobe PDF DocumentNexus 7 Tablet – Llechen Nexus 7
File Type: Adobe PDF Document | File Size: 402KB

Y Credyd Cynhwysol
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentGwybodaeth am y Credyd Cynhwysol
File Type: Word Document | File Size: 818KB

Word DocumentAdnoddau defnyddiol eraill
File Type: Word Document | File Size: 23.2KB

Word DocumentAdnoddau defnyddiol eraill
File Type: Word Document | File Size: 63.7KB

Word DocumentCynllunydd Cyllideb Syml
File Type: Word Document | File Size: 18.2KB

Defnyddio Dogfennau
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL (GOOGLE TOOLS)

Word DocumentGoogle Drive – Cydweithredu
File Type: Word Document | File Size: 4.55MB

Word DocumentCreu Google Doc newydd
File Type: Word Document | File Size: 3.37MB

Word DocumentSut i Greu ffodler yn Google Drive
File Type: Word Document | File Size: 1.94MB

Word DocumentCyflwyniad i Google Drive a Google Docs
File Type: Word Document | File Size: 980KB

CANLLAWIAU DEFNYDDIOL (MICROSOFT OFFICE)

Word DocumentSut i ddefnyddio Microsoft Office
File Type: Word Document | File Size: 123KB

Defnyddio’r Rhyngrwyd
CANLLAWIAU DEFNYDDIOL

Word DocumentDiogelwch yr e-bost
File Type: Word Document | File Size: 3.29MB

Word DocumentSut i chwilio’n effeithiol ar y Rhyngrwyd
File Type: Word Document | File Size: 590KB

Word DocumentRhestr o ddolenni i’w rhoi ar y wefan
File Type: Word Document | File Size: 32.1KB

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*