Amdanom ni

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn brosiect Llywodraeth Cymru, a gyflawnir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn helpu cymunedau i fynd ar-lein ers 2005, a’r Ganolfan oedd partner cyflawni arweiniol prosiectau Cymunedau@Ei Gilydd a Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cymru, ill dau wedi’u hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae gennym ni brofiad helaeth yn datblygu a gweithredu atebion cydweithredol i gryfhau cymunedau a hyrwyddo cynhwysiant.

Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer gweithfaoedd, cymdeithasau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt. Defnyddiwn ein gwerthoedd cydweithredol i gryfhau cymunedau a gwasanaethau ynghyd â chefnogi’r busnesau hyn.

Am fwy na 30 mlynedd, rydym wedi helpu sefydliadau a chymunedau trwy ddarparu cymorth ymatebol, dibynadwy a hyblyg.

Mae’r Ganolfan yn darparu rhaglenni o bwys ar ran yr UE (trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) a Llywodraeth Cymru. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys Comic Relief a’r Nationwide Foundation. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaeth i ystod eang o gleientiaid.

Mae Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cydweithredol Cymru Cyfyngedig (yn masnachu fel Canolfan Cydweithredol Cymru) yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014, rhif 24287 R.

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*