Cysylltwch â Ni

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer hyfforddiant neu os oes gennych chi ymholiad cyffredinol, mae pob croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Fe wnawn ein gorau i ddod yn ôl atoch chi cyn pen 24 awr.

Teitl*

Enw Cyntaf *

Cyfenw*

E-bost*

Ffôn*

Sir*

Pwnc*

Ymholiad*

Ffôn:
0300 111 5050

E-bost:
digitalcommunities@wales.coop

Twitter:
@DC_Wales

Cyfeiriad:
Cymunedau Digidol Cymru
Canolfan Cydweithredol Cymru
Y Borth
13 Ffordd Beddau
Caerffili
CF83 2AX

Cymunedau Digidol Cymru yn cael ei rheoli a’i chyflwyno gan Canolfan Cydweithredol Cymru.

Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer gweithfaoedd, cymdeithasau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt. Defnyddiwn ein gwerthoedd cydweithredol i gryfhau cymunedau a gwasanaethau ynghyd â chefnogi’r busnesau hyn.

Am fwy na 30 mlynedd, rydym wedi helpu sefydliadau a chymunedau trwy ddarparu cymorth ymatebol, dibynadwy a hyblyg.

Mae’r Ganolfan yn darparu rhaglenni o bwys ar ran yr UE (trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) a Llywodraeth Cymru. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys Comic Relief a’r Nationwide Foundation. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaeth i ystod eang o gleientiaid.

Mae Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cydweithredol Cymru Cyfyngedig (yn masnachu fel Canolfan Cydweithredol Cymru) yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014, rhif 24287 R.