Diweddariadau

Rhannu’r newyddion diweddaraf o gwmpas cynhwysiant digidol yng Nghymru.

CHWEFROR 2016

Mudiadau’n Cael eu Hannog i Lofnodi Siarter Cynhwysiant Digidol a Helpu Pobl i Fynd Ar-Lein

Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2016 – Chwaraewch Eich Rhan!

Offer Cymunedau Digidol Cymru yn helpu pobl hŷn i fynd ar-lein yng Ngheredigion

Prosiect arloesol ysgolion -‘Cloud 9’- yn helpu teuluoedd

TACHWEDD 2015

27.11.15 Ewch ar-lein i sicrhau arbedion hollbwysig 17.11.15 Cynhadledd ar Adfywio Cymunedol trwy Gynhwysiant Digidol

HYDREF 2015

23.10.15 Ystadegau Diweddaraf yn Amlygu Anghydraddoldebau Allgáu Digidol 21.10.15 Ymagwedd Gydweithredol at ‘Gynhwysiant Digidol’ yng Ngwynedd

MEDI 2015

10.09.15 Hyfforddiant i Tai Pennaf yn benigamp! 07.09.15 Wythnos Dewch Ar-lein yn dychwelyd yn 2015 03.09.15 Lansio arolwg newydd ar gynhwysiant digidol ac anabledd

AWST 2015

17.08.15 Cynhadledd yn Canolbwyntio ar Fwlio a Throseddau Casineb ar Gyfryngau Cymdeithasol 07.08.15 Cymuned Wledig yn elwa ar Becyn Cymunedau Digidol

GORFFENNAF 2015

29.07.15 Gosod y sylfeini trwy gyfryngau cymdeithasol 27.07.15 Cynhwysiant digidol yng Nghymru – da iawn CDG! 24.07.15 Mynd ar-lein? Nid oes unrhyw fantais i mi! 22.07.15 Pecyn offer yn helpu pobl hŷn yn Nhorfaen i fynd ar-lein 20.07.15 Lansio Fframwaith Canlyniadau Cynhwysiant Digidol