logo

A oes angen i’ch busnes gael mwy o’i staff a’i gwsmeriaid ar-lein?

Digital Communities

A oes angen i’ch busnes gael mwy o’i staff a’i gwsmeriaid ar-lein?

10/04/2017


Mae llawer o fusnesau’n defnyddio technoleg ddigidol i chwyldroi’r ffordd y maen nhw’n gweithredu. O brosesau gweithgynhyrchu, i ddarparu gwasanaethau, i farchnata a chyfathrebu – mae’r byd busnes yn mynd trwy drawsnewidiad digidol rhyfeddol.

Ond nid yw pawb yn barod ar gyfer yr oes ddigidol. Nid yw bron 1 o bob 5 oedolyn yng Nghymru ar-lein o hyd ac, mewn rhai lleoedd, mae’r ffigur mor uchel ag 1 o bob 3. Mae staff a chwsmeriaid yn wynebu heriau. Mae llawer o bobl yn cael eu gadael ar ôl.

Yn ystod Wythnos Busnesau Cyfrifol (24-28 Ebrill), bydd Cymunedau Digidol Cymru yn amlygu’r mater hwn ac yn gofyn sut gall busnesau hybu ‘chwyldro digidol’ sy’n cynnwys pawb..

Briff Brecwast:
Cynorthwyo Pobl i Fynd Ar-lein – Y Rôl ar gyfer Busnesau Cyfrifol
Dydd Iau, 27 Ebrill, 8am – 9.30am
Stadiwm Dinas Caerdydd, Ystafell y Cadeirydd

Yn y briff hwn, byddwn yn darparu cyflwyniad i gynhwysiant digidol, esbonio graddfa’r broblem allgáu yng Nghymru, ei goblygiadau, a’r rôl y gall busnesau ei chwarae i waredu’r broblem. Byddwn yn amlygu sut gall busnesau ddatblygu strategaethau a pholisïau ar gyfer cynhwysiant digidol a darparu cyngor ar fewnosod cynhwysiant digidol yn eich gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Cynhelir y sesiwn dan arweiniad Karen Lewis a Matt Lloyd o Gymunedau Digidol Cymru sydd wedi bod yn gweithio i leihau allgáu digidol yng Nghymru ers dros 12 mlynedd. Rhyngddynt, mae ganddynt brofiad helaeth yn cynghori sefydliadau ar sut i leihau allgáu digidol yn y cymunedau lle maent yn gweithredu.

Gweinir brecwast pan fyddwch yn cyrraedd. Mae lleoedd yn rhad ac am ddim, ond cofrestrwch ymlaen llaw ar https://responsible-business-and-digital-inclusion.eventbrite.co.uk

Darganfyddwch sut y gall eich busnes fod yn rhan o ddyfodol digidol cynhwysol ar gyfer Cymru, ac archebwch eich lle heddiw.