logo

Codau Ymateb Cyflym (Codau QR) yn profi’n offeryn cynhwysiant digidol defnyddiol

Digital Communities

Codau Ymateb Cyflym (Codau QR) yn profi’n offeryn cynhwysiant digidol defnyddiol

19/05/2016

Gan Hannah France, Hyfforddwr Ymarferwyr Cynhwysiant Digidol, Cymunedau Digidol Cymru

Mae llawer o offerynnau sy’n gallu cynorthwyo pobl i gael mynediad cyflym a hwylus i’r rhyngrwyd. Un math o offeryn rwy’n hoffi ei ddefnyddio yw’r cod QR.

Codau QR

Mae codau QR (ystyr QR yw “Quick Response” neu “Ymateb Cyflym”) yn ddelweddau sy’n edrych yn debyg iawn i godau bar (gallwch weld enghraifft yn yr erthygl hon). Mae pob cod yn cynrychioli dolen benodol i wefan ac mae darllenydd codau QR yn gallu’i ddarllen. Gellir lawrlwytho darllenyddion codau QR am ddim ar ffonau symudol a llechi. Maent yn defnyddio’ch camera i sganio’r cod, ac yn agor y ddolen i wefan – yn gyflym ac yn hawdd! Mae’n bosibl y byddwch yn gweld codau QR ar safleoedd bysiau, ar wefannau, ar fwydlenni, ar daflenni gwybodaeth – pan fyddwch yn gweld cod, gallwch ei sganio. Hefyd, mae codau QR yn hawdd i’w llunio. Gallwch ddefnyddio Google i ddod i hyd i gynhyrchwyr codau QR ar-lein, ac ychwanegu cyfeiriad gwe er mwyn llunio eich cod eich hun i’w lawrlwytho.

Rwyf wrth fy modd yn defnyddio codau QR wrth hyfforddi. Mae’r enw’n dweud y cyfan – yn fuan iawn, gallaf anfon grŵp o gyfranogwyr i’r un gwefannau heb orfod aros i bobl deipio cyfeiriad gwe.

Hefyd, maent yn wych o ran materion hygyrchedd. I rai pobl, mae teipio ar lechi a ffonau clyfar yn heriol, ac mae defnyddio codau QR yn golygu eu bod yn gallu cael mynediad i amrywiaeth o wefannau heb orfod teipio’r cyfeiriad. Yn ogystal, maent yn gallu bod o gymorth i bobl â dyslecsia neu nam ar y golwg, gan y bydd sganio’n eu cynorthwyo i gael mynediad cyflym i wefan, yn hytrach na theipio cyfeiriadau gwe sy’n hir neu’n heriol. Ac maent yn rhoi cyfle iddynt ddefnyddio eu technoleg eu hunain – maent yn gallu sganio cod gan ddefnyddio eu ffôn symudol os dyna beth sy’n hwylus iddynt.

Mae codau QR yn un o nifer o offerynnau y gallwn eu defnyddio i gynorthwyo pobl i lywio’u ffordd yn hawdd ar y rhyngrwyd.