logo

Dathlu gwirfoddolwyr digidol yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Digital Communities

Dathlu gwirfoddolwyr digidol yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

01/06/2017


A yw gwirfoddolwyr digidol yn bwysig i’ch sefydliad a’r bobl rydych chi’n eu cynorthwyo? Helpwch ni i ddathlu eu cyflawniadau yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr (1-7 Mehefin). Y thema eleni yw ‘Rydych chi’n gwneud gwahaniaeth’ a dyma’r cyfle perffaith i ddangos sut mae eich gwirfoddolwyr digidol yn gwneud gwaith mor bwysig.

Mae Cymunedau Digidol Cymru’n treulio’r wythnos yn cydnabod rôl gwirfoddolwyr digidol ledled Cymru sy’n helpu pobl i wneud mwy ar-lein. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi gweithio gyda channoedd o bobl sydd am ddefnyddio’u sgiliau a chynorthwyo eraill, yn eu hamser sbâr, i allu mwynhau manteision y we.

Mae ein gwirfoddolwyr digidol yn perthyn i dri chategori yn fras:

1. Pobl sy’n gwirfoddoli gyda sefydliad i helpu eu cwsmeriaid a’u cleientiaid.
2. Pobl sy’n gwirfoddoli drwy eu swydd fel rhan o gynllun gwirfoddoli gweithwyr.
3. Pobl ifanc sy’n gwirfoddoli fel ‘Arwyr Digidol’. Mae’r rhain wedi cynnwys myfyrwyr Bagloriaeth Cymru, Cadetiaid yr Heddlu, Sgowtiaid a Geidiaid.

Rydym wedi cael ffilm arbennig wedi’i chynhyrchu i ddangos yr enghreifftiau gwych o bob categori.
Rydym yn recriwtio, hyfforddi a lleoli pobl fel eu bod yn cael y profiad gwirfoddoli gorau posibl, ac i helpu’r sefydliadau a’r aelodau o’r cyhoedd maent yn eu cynorthwyo wedyn. Mae llawer o’r gwirfoddoli’n digwydd mewn lleoliadau cyhoeddus a chymunedol, fel llyfrgelloedd.

Byddwn yn rhannu profiad gwirfoddolwyr digidol yn Age Connects Torfaen, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (Casnewydd) a Chadetiaid yr Heddlu (Abertawe) gan ddefnyddio llechi a’r cyfryngau cymdeithasol. Byddwn hefyd yn rhannu straeon gwirfoddolwyr digidol ledled Cymru hefyd, a gafwyd gan y sefydliadau lle maent yn gwirfoddoli.

Hoffem eich helpu i gydnabod eich gwirfoddolwyr digidol ac adrodd eu straeon, i ddangos i’r byd beth maent yn ei wneud a pha mor bwysig ydynt. Gallai’r rhain fod yn bethau y gallwn flogio amdanynt a’u rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol. Gallem gael straeon yn y wasg a’r cyfryngau lleol neu genedlaethol hyd yn oed.

Os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch heddiw. Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi.

I gael rhagor o wybodaeth am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch i wefannau Cyngor Cenedlaethol Mudiadau (NCVO) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.