logo

Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2016 – Chwaraewch Eich Rhan!

Digital Communities

Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2016 – Chwaraewch Eich Rhan!

Chwefror 9, 2016

Bydd Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2016 yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth 9 Chwefror, a’r thema fydd ‘Chwarae eich rhan ar gyfer gwell Rhyngrwyd!’.

Wedi’i gydgysylltu gan yr UK Safer Internet Centre, bydd y dathliad yn dod â channoedd o sefydliadau ynghyd i helpu i hyrwyddo defnydd diogel, cyfrifol a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Eleni, byddwn yn manteisio ar y cyfle i ysgogi Rhyngrwyd caredig, parchus a chynhwysol, ac i helpu i godi ymwybyddiaeth am y mater o gasineb ar-lein.

Mae’r diwrnod yn cynnig y cyfle i amlygu defnydd cadarnhaol o dechnoleg, ac i archwilio’r rôl yr ydym i gyd yn ei chwarae o ran helpu i greu cymuned ar-lein well, fwy diogel

Caiff y materion hyn eu harchwilio ym mhecynnau addysg y Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach, ac yn ffilmiau teledu Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach, y maent ar gael i’w gwylio. Ar ben hyn, beth am gymryd rhan yn yr ymgyrch #shareaheart ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn helpu i ysgogi caredigrwydd ar-lein ar 9 Chwefror?

Er mwyn annog pobl ifanc, rhieni/gofalwyr, ysgolion, mudiadau a hyd yn oed enwogion i chwarae eu rhan, mae yna ddewis o adnoddau a fydd yn helpu pawb i gymryd rhan yn y Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach.

Mae Ysgol Gymraeg Ffwrnes yn Llanelli wedi penderfynu creu ffilmiau byr ar iMovie sy’n sôn am ddiogelwch ar y Rhyngrwyd, yn ogystal â chreu hysbysebion ar gyfer y radio ar Garage Band.

Yn fyd-eang, mae dros gant o wledydd yn dathlu Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach. Fe’i cydgysylltir gan y rhwydwaith ar y cyd Insafe/INHOPE, gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, a Chanolfannau Rhyngrwyd Ddiogelach cenedlaethol ledled Ewrop.

Mae’r diwrnod yn cynnig y cyfle i amlygu defnydd cadarnhaol o dechnoleg, ac i archwilio’r rôl yr ydym i gyd yn ei chwarae o ran helpu i greu cymuned ar-lein well, fwy diogel. Mae’n galw ar bobl ifanc, rhieni, gofalwyr, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, swyddogion gorfodi’r gyfraith, cwmnïau, llunwyr polisïau, ac eraill, i ddod ynghyd er mwyn helpu i greu gwell Rhyngrwyd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n chwarae eich rhan!