Ewch ar-lein i sicrhau arbedion hollbwysig

27.11.15

Gan Hannah France, Hyfforddwr Ymarferwyr Cynhwysiant Digidol, Cymunedau Digidol Cymru

Rydw i’n gweithio ym maes cynhwysiant digidol ac rwy’n cael fy synnu o hyd gan yr holl ffyrdd y gall pobl arbed arian ar-lein. Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd ardderchog i bobl reoli ac arbed arian, o gynigion ar-lein, gostyngiadau a chynigion arbennig, i offer cyllidebu a gwefannau cymharu. Trwy helpu pobl i fynd ar-lein, rydym yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn manteisio ar y buddion ardderchog sydd ar gael, gan gynnwys gwell cyllidebau. Trwy fynd ar-lein, mae’n bosibl i aelwydydd arbed tua £560 y flwyddyn – sy’n arian mawr!

Gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru a chefnogaeth Canolfan Cydweithredol Cymru, mae Cymunedau Digidol Cymru yn hyfforddi sefydliadau, staff a gwirfoddolwyr i gynorthwyo mwy o bobl i fynd ar-lein a phrofi’r manteision. Gallwn hyfforddi pobl ar bynciau ar-lein, er enghraifft cyfryngau cymdeithasol, iechyd a lles, ac i fod yn hyrwyddwyr digidol – yn ogystal â helpu pobl i ddod o hyd i ffyrdd o arbed arian a rheoli eu harian ar-lein.

Mae’n gallu bod yn syml iawn. Gall http://www.mysupermarket.co.uk/ eich helpu chi i ddarganfod pa archfarchnad fydd rataf i chi wrth wneud eich siopa wythnosol. Yn ogystal, gallwch wirio’r cynigion arbennig mae pob archfarchnad yn eu cynnig. Fel yfwr Diet Pepsi (mae brandiau eraill ar gael!), gallaf wirio pa archfarchnad sydd â’r cynnig gorau ac arbed arian bob mis.

Mae modd prynu dillad ac anrhegion yn rhatach ar-lein hefyd. Mae Vouchercodes.com neu ap Vouchercloud, yn gadael i chi fewnbynnu enw unrhyw siop er mwyn cael gwybod am unrhyw gynigion arbennig sydd ganddynt ar hyn o bryd – ac mae rhai ohonynt yn arbennig ar gyfer siopwyr ar-lein. Yn aml, ar ôl cofrestru â’ch hoff siopau, byddwch yn cael gostyngiadau adeg eich pen-blwydd a’r Nadolig! Mae gwefannau fel ebay.co.uk ac Amazon.co.uk yn aml yn gallu bod yn rhatach ac maen nhw’n cynnwys adolygiadau.

Yn ogystal, gallwch arbed llawer o arian ar-lein o ran biliau ynni ac yswiriant. Mae’r rhyngrwyd yn eich galluogi chi i gymharu prisiau amryw o ddarparwyr – ac yn arbed arian i chi ar eich bil ffôn symudol oherwydd nad oes angen i chi gysylltu â nhw i gyd dros y ffôn! Mae gwefannau fel Gocompare, ComparetheMarket ac Uswitch yn eich galluogi chi i fewnbynnu ychydig o wybodaeth am eich anghenion er mwyn cael prisiau gan nifer o gwmnïau. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dod o hyd i gynnig rhatach!

Fel rhan o Gymunedau Digidol Cymru, rydym yn hyfforddi staff a gwirfoddolwyr ym maes Rheoli eich Arian Ar-lein, a phan mae cleientiaid yn defnyddio’r apiau arbed arian hyn, mae nifer yn cael eu synnu o weld pa mor hawdd yw hi i ddod o hyd i ostyngiad o 10% oddi ar nwyddau mewn nifer o’u hoff siopau. Yn ogystal, mae nifer o offer ac apiau cyllidebu ar-lein, sy’n golygu bod pobl yn gallu cyfrifo’u cyllidebau yn hawdd ac yn hyderus.