logo

#EwchArleinDoligYma

Digital Communities

#EwchArleinDoligYma

25/11/2016

Father Christmas Perusing Christmas Themed Content on a Laptop
Nid yw 19% o oedolion Cymru ar-lein o hyd.

Wrth i ni agosáu at y Nadolig, mae’n anghredadwy bod 19% o oedolion Cymru’n methu defnyddio’r rhyngrwyd o hyd. Mae hynny’n golygu bod bron un o bob pump o bobl yn cael eu hatal rhag elwa ar y buddion rydym ni oll yn eu cymryd yn ganiataol ar yr adeg hon o’r flwyddyn, trwy fod ar-lein:

  • Arbed amser ac arian trwy siopa ar y rhyngrwyd.
  • Gweld teulu, ffrindiau ac anwyliaid sy’n byw’n bell trwy raglenni sgwrsio trwy fideo rhad ac am ddim, fel Skype.
  • Clicio botwm i gael at y cyfoeth o wybodaeth am bethau i’w gwneud a lleoedd i ymweld â nhw ar yr adeg hon o’r flwyddyn.
  • Dal i fyny ar eich hoff raglenni teledu adeg y Nadolig, neu wylio hysbyseb diweddaraf John Lewis y mae pawb yn siarad amdani.
  • Rhannu digwyddiadau ac atgofion ar unwaith trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Snapchat, Instagram a Twitter.

Ni allwn bontio’r bwlch hwn o 1 o bob 5 ar ein pennau ein hunain. Hoffem i Gymru fod yn wlad lle mae gan bob oedolyn y gallu i fynd ar-lein a chael mynediad at gyfrifiadur. Ond mae arnom angen sefydliadau fel eich un chi, sydd ar y rheng flaen yn cynorthwyo pobl o ddydd i ddydd, i wireddu’r weledigaeth hon. A pha ffordd well o wneud hynny na thrwy gefnogi ein hymgyrch #EwchArleinDoligYma.

I’ch cynorthwyo chi, rydym ni wedi cynhyrchu pecyn ymgyrch #EwchArleinDoligYma

Diolch a Nadolig Llawen!

I gael cyngor, cysylltwch â marketingteam@wales.coop.

Nodyn Ar Gyfer Y Dyddiadur

07/12/16 | 1pm - 2pm

Gweminar Arbennig Y Nadolig Cymunedau Digidol Cymru: Siopa Ar-Lein

Pryd?

07/12/16 | 1pm - 2pm


Amdano

Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar chwalu sgamiau/cadw’n ddiogel wrth siopa ar-lein, a bydd yn sôn am offer rheoli arian i helpu sicrhau bod eich cleientiaid yn gwybod sut i gadw’n ddiogel wrth siopa ar-lein y Nadolig hwn. Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at wirfoddolwyr a staff rheng flaen.


Diddordeb?

I gofrestru ar gyfer y sesiwn hon, cliciwch yma.