logo

Ffocws digidol ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion

Digital Communities

Ffocws digidol ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion

19/06/2017


Mae’r Wythnos Addysg Oedolion (19 – 25 Mehefin 2017) yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion fel rhan o’r Ŵyl Ddysgu.

Caiff ei chynnal mewn mwy na 55 o wledydd ledled y byd bellach, a’i bwriad yng Nghymru yw tynnu sylw at yr amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael i oedolion sy’n dysgu, ac i annog oedolion o Fôn i Fynwy i ddychwelyd i ddysgu.

Bob blwyddyn, mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Caiff hyn ei gyflawni drwy weithio gyda llu o sefydliadau yn y sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol er mwyn hyrwyddo digwyddiadau blasu am ddim, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr. Bydd cyfleoedd di-ri i ‘roi cynnig arni’ a sesiynau blasu, dyddiau agored a gweithgareddau dysgu eraill yn cael eu cynnal o Fôn i Fynwy, gan gynnwys rhai â thema ddigidol.

Gan fod Cymunedau Digidol Cymru yn canolbwyntio ar ddysgu a sgiliau digidol, byddwn yn hyrwyddo unrhyw weithgareddau neu ddigwyddiadau y gwyddom amdanynt, ac yn edrych ar safbwyntiau pobl a sefydliadau sydd wedi elwa ar ein cefnogaeth wrth iddynt fynd ymlaen i ddarparu eu cyfleoedd addysg oedolion eu hunain.

Mewn mannau eraill yr wythnos hon, rydym yn cynnal hyfforddiant yng Nghaerfyrddin ar ddefnyddio adnoddau iechyd a lles digidol mewn lleoliadau cymunedol. Mae ein hyfforddwr Hannah yn gweithio gyda Chynghorwyr Sir yn Nhorfaen, fel y gallant helpu eraill i ddatblygu sgiliau digidol. Hefyd, mae ein rheolwr hyfforddiant Delyth yn gweithio gyda gwirfoddolwyr lleoliad gwaith JCP, fel y gallant gynnal sesiynau dysgu digidol mewn llyfrgell.

Byddwn yn cynnal sgwrs drydar ar rôl ehangach dysgu i oedolion a sgiliau digidol. Ymunwch â ni rhwng 12.30-1.30pm ddydd Mawrth 20 Mehefin. Dilynwch ni ar @DC_Wales a defnyddio’r hashnod #dcwtweetchat.

Os ydych chi’n trydar am Wythnos Addysg Oedolion cofiwch ddefnyddio’r hashnod #carudysgu.