logo

Gwirfoddolwyr digidol Age Connects Torfaen yn gwneud gwahaniaeth

Digital Communities

Gwirfoddolwyr digidol Age Connects Torfaen yn gwneud gwahaniaeth

06/06/2017


Fel rhan o’n gwaith ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn rhoi sylw i ymdrechion pobl sy’n helpu eraill i wneud mwy ar-lein yn eu hamser hamdden. Y tro hwn, rydym yn canolbwyntio ar waith gwirfoddolwyr digidol Age Connects Torfaen (ACT).

Mae Chris a Charles yn mynychu sesiwn galw heibio ACT bob bore Gwener i helpu pobl hŷn i fanteisio’n llawn ar y byd ar-lein. Pan aethom i weld un o’r sesiynau, roedd chwech dysgwr yn yr ystafell, ac roedd pob un yn defnyddio llechen neu liniadur. Roedd y dysgwyr rhwng 60 ac 80 oed, ac roedd mam a merch yn eu plith.

Fe wnaethom siarad â dau unigolyn a oedd yn derbyn cymorth, sef Susan a Mary.

Fe gafodd Susan gymorth i ddod o hyd i wefannau penodol, defnyddio Facebook i gysylltu â ffrindiau, rheoli ffotograffau o wyliau a digwyddiadau’r teulu, defnyddio Facetime i gadw mewn cysylltiad â phobl, a defnyddio iPlayer i wylio rhaglenni teledu. Dywedodd fod Chris a Charles yn egluro pethau’n dda a bod y cyfle i ddysgu gan gymheiriaid yn bwysig.

Dywedodd Mary ei bod wedi dysgu sut i ofyn cwestiynau i Google a sut i siopa ar-lein. Dywedodd ei bod wedi defnyddio cyfrifiaduron yn y gwaith, ond ei bod wedi ymddeol bymtheg mlynedd yn ôl a bod angen cymorth arni gan fod technoleg wedi newid cymaint ers hynny. Dywedodd Mary fod defnyddio’r llechen yn helpu i gadw ei meddwl yn fyw, a bod mynychu’r sesiynau yn ‘fwy fel clwb’ na dosbarth ffurfiol. Roedd yn syndod iddi fod Chris a Charles yn gwybod cymaint, a’u bod yn gallu ateb pob cwestiwn!

Gallwch chi weld Chris a Charles wrth eu gwaith yn ein fideo gwirfoddolwyr digidol. Roedd yn amlwg bod pawb yn y grŵp yn gyfforddus iawn yng nghwmni Chris a Charles, a oedd yn llwyddo i gyfuno sgiliau trin pobl o’r safon uchaf â gwybodaeth eang am dechnoleg ddigidol a’r byd ar-lein.