logo

Mudiadau’n Cael eu Hannog i Lofnodi Siarter Cynhwysiant Digidol a Helpu Pobl i Fynd Ar-Lein

Digital Communities

Mudiadau’n Cael eu Hannog i Lofnodi Siarter Cynhwysiant Digidol a Helpu Pobl i Fynd Ar-Lein

Chwefror 26, 2016

Mae Cymunedau Digidol Cymru, prosiect cynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru, wedi lansio Siarter sy’n galw ar fudiadau yng Nghymru i hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar-lein.

Canolfan Cydweithredol Cymru, sy’n cyflwyno’r prosiect Cymunedau Digidol Cymru, sydd wedi datblygu’r Siarter Cynhwysiant Digidol.

Mae’n anhygoel bod bron un o bob pump o oedolion yng Nghymru ddim ar-lein. Mewn rhai ardaloedd, mae’r ffigur hwnnw mor uchel ag un o bob tri. Mae pobl yn cael eu dal yn ôl mewn bywyd gan nad oes neb wedi dangos iddynt sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe addewid ac mae’n ffordd syml i fudiadau ddangos sut maent yn helpu pobl sydd wedi’u hallgau’n ddigidol – pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd tlawd yn benodol – i fwynhau manteision y rhyngrwyd.

Mae mudiadau sy’n llofnodi’r Siarter hefyd yn ymrwymo i weithio gyda’i gilydd mewn naws cydweithredol i hybu cynhwysiant digidol yng Nghymru.

I gael mwy o wybodaeth am y Siarter ewch i cymunedaudigidol.llyw.cymru/siarter-cynhwysiant-digidol lle cewch hefyd ffurflen i ymrwymo eich cefnogaeth.