logo

Offer Cymunedau Digidol Cymru yn Helpu Pobl Hŷn i Fynd ar-lein yng Ngheredigion

Digital Communities

Offer Cymunedau Digidol Cymru yn Helpu Pobl Hŷn i Fynd ar-lein yng Ngheredigion

Chwefror 2, 2016

Mae dwsinau o sefydliadau gwirfoddol, elusennau a grwpiau cymunedol wedi cael offer gan gynllun Cymunedau Digidol Cymru ac mae Age Cymru Ceredigion yn un o’r rheini.

Mae Age Cymru Ceredigion (Age Concern Ceredigion gynt) yn elusen annibynnol a gofrestrwyd ym 1994, er mwyn cefnogi pobl hŷn dros 50 oed o fewn y sir ac o’i chwmpas. Mae’r offer a roddwyd i Age Cymru Ceredigion at ddefnydd cwsmeriaid yn unig ac mae wedi’u neilltuo o offer presennol y swyddfa. Mae’r sefydliad wedi cael gliniadur, iPad a llygoden â phelen lwybro.

Mae llawer o gwsmeriaid Age Cymru Ceredigion yn cael help i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein. Er mwyn cyflawni hyn, mae Age Cymru Ceredigion yn hyfforddi o leiaf ddau hyrwyddwr digidol penodol trwy gyfrwng Cymunedau Digidol Cymru. Ar hyn o bryd mae gan Age Cymru Ceredigion 200 o wirfoddolwyr a bydd yn annog ei ddefnyddwyr gwasanaethau a’i wirfoddolwyr i ddod yn wirfoddolwyr digidol ar gyfer y sefydliad, trwy roi cymorth iddynt gael yr hyfforddiant y mae Cymunedau Digidol Cymru yn ei gynnig.

Trwy ddarparu’r offer mae Cymunedau Digidol Cymru wedi galluogi Age Cymru Ceredigion i ddechrau dosbarth newydd yn Aberteifi, yn dilyn y galw gan bobl leol a’r angen am hyfforddiant

Trwy ddarparu’r offer mae Cymunedau Digidol Cymru wedi galluogi Age Cymru Ceredigion i ddechrau dosbarth newydd yn Aberteifi, yn dilyn y galw gan bobl leol a’r angen am hyfforddiant. Yn dibynnu ar lwyddiant y dosbarth hwnnw, bydd Age Cymru Ceredigion yn ystyried cyflwyno rhagor o sesiynau mewn ardaloedd o angen eraill, megis neuaddau cymunedol mewn ardaloedd anghysbell megis Beulah a Sarnau.

Yn y pen draw bydd hyn yn galluogi Age Cymru Ceredigion i helpu rhagor o ddefnyddwyr ei wasanaethau i gael profiad o dechnoleg ddigidol, gan wella eu sgiliau a gwella mynediad at yr offer.
Dywedodd un unigolyn a ddaeth i sesiwn ar y gliniadur yn defnyddio’r offer a ddarparwyd gan Gymunedau Digidol Cymru pa mor ddefnyddiol oedd hyn: “Cyn dod i’r dosbarth hwn, cefais liniadur er mwyn ymarfer gartref – ni wnes ei ddefnyddio llawer ond fy mai i oedd hynny.

Os a phan fyddaf yn prynu gliniadur neu gyfrifiadur, byddaf yn bendant yn dychwelyd am ragor o ddosbarthiadau. Roedd y dosbarth dwy awr wedi cyflwyno byd arall i mi. Roedd fy nhiwtor yn athro ardderchog, yn ddeallgar ac yn sympathetig a oedd yn amhrisiadwy i ddechreuwr fel fi.”