logo

Sut i ddechrau 2018 gyda Cymunedau Digidol Cymru

Digital Communities

Sut i ddechrau 2018 gyda Cymunedau Digidol Cymru

04/01/2018


Yn y flwyddyn newydd ceir cyfleoedd newydd, ac i Cymunedau Digidol Cymru mae hynny’n golygu gweithio gyda sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol er mwyn ysbrydoli pobl i fynd ar-lein a gwneud mwy â chyfrifiaduron, dyfeisiau symudol a’r rhyngrwyd. Mae ein gwaith yn esblygu’n barhaus ac eleni rydym yn bwriadu cefnogi llythrennedd iechyd a chyrraedd pobl mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydym bob amser yn awyddus i weithio gyda phartneriaid a gallwn wneud hyn mewn sawl ffordd yn 2018…

Dangos Eich Ymrwymiad:
Gallwch lofnodi Siarter Cynhwysiant Digidol Cymru sydd bellach yn cael cefnogaeth gan dros 250 o sefydliadau. Ymrwymiad yw’r Siarter i hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar lein. Er mwyn gweld sut y cefnogodd eraill y Siarter, a sut y gwnaethant ei gweithredu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, gwyliwch ein fideo.

Ymuno â Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel:
Cynhelir Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ddydd Mawrth 6 Chwefror gyda’r slogan “Creu, Cysylltu a Rhannu Parch: Gyda chi mae dechrau rhyngrwyd gwell”. Mae’r plant ysgol sydd wedi dod yn Arwyr Digidol drwy ein gwaith yn debygol o ganolbwyntio ar wella diogelwch ar y rhyngrwyd i’w hunain ac i eraill.

Cofrestru i gael Hyfforddiant Staff/Gwirfoddol:
Bydd ein tîm hyfforddi’n gweithio’n uniongyrchol gydag aelodau o staff a gwirfoddolwyr sefydliadau unwaith eto. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn edrychwch ar adran hyfforddi ein gwefan, ac archebwch yma – http://digitalcommunitieswales.eventbrite.com/

Gwirfoddoli Digidol:
Beth am ymuno â’r nifer o wirfoddolwyr digidol yng Nghymru yn 2018? Mae pobl yn defnyddio eu hamser a’u sgiliau eu hunain i helpu eraill i fynd ar lein mewn cymunedau ledled Cymru. Gallwch gael hyfforddiant, a chael eich lleoli gyda sefydliad i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar y profiad o wirfoddoli. Mae ein fideo’n dangos y gwahanol ffyrdd y mae pobl wedi dod yn wirfoddolwyr digidol. Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar ein gwefan. Efallai yr hoffai eich sefydliad gael ambell i wirfoddolwr digidol.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi eleni wrth i ni barhau i gefnogi cynhwysiant digidol ledled Cymru.