logo

Ysgol gynradd yn helpu i ddarparu sesiynau TG yng nghynllun Rhondda Cynon Taf

Digital Communities

Ysgol gynradd yn helpu i ddarparu sesiynau TG yng nghynllun Rhondda Cynon Taf

02/03/2017Mae Dydd Gwener Digidol yn brosiect newydd cyffrous mewn partneriaeth rhwng Cymunedau yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf (RhCT), Llyfrgelloedd RhCT, Cymunedau Digidol Cymru a chymdeithasau tai lleol. Mae Dydd Gwener Digidol yn darparu cyfleuster galw heibio am ddim i unrhyw un sydd angen cymorth i fynd ar-lein neu gymorth ar gyfer defnyddio eu dyfeisiau eu hunain. Cynhelir Dydd Gwener Digidol ar yr un amser ledled Rhondda Cynon Taf mewn llyfrgelloedd a Swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf rhwng 10am a 12pm bob wythnos.

Roedd Ysgol Gynradd Tref y Rhyg yn awyddus i gymryd rhan yn y prosiect yn ei lleoliad Dydd Gwener Digidol lleol yng Nghanolfan Adnoddau Capel Farm. Daeth yr ysgol â dau o’i Hyrwyddwyr Digidol i helpu a chynorthwyo cyfranogwyr.

Cymerodd y disgyblion eu safleoedd ar unwaith, gan ddarparu cymorth ar gyfer amrywiaeth o ymholiadau megis defnyddio llygoden, chwilio am fideos ar YouTube a sefydlu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Maent wedi meithrin perthynas wych gyda chyfranogwyr a staff fel ei gilydd.

Dywedodd eu hathrawes, Mrs Hanson-Spure, “Mae’r bechgyn yn edrych ymlaen at ddod i’r sesiynau, ac rwy’n teimlo’n falch eu bod yn gallu cefnogi unigolion o’r gymuned leol a’u grymuso i ddefnyddio TG. Efallai bod y wybodaeth yn ymddangos yn sylfaenol i’r genhedlaeth iau, ond mae’r bechgyn yn deall yn iawn am lefelau ac anghenion unigolion.”

Mae’r disgyblion ifanc wedi datblygu dros yr wythnosau ac erbyn hyn mae ganddynt yr hyder i gyfarch cyfranogwyr newydd a chynnig cymorth. Er mai cynllun peilot oedd y syniad yn wreiddiol, mae’r disgyblion wedi parhau i fynychu ac mae adborth yn dweud wrthym eu bod yn ei fwynhau yn fawr iawn.

Dywedodd Boyd, 11 oed, “Rwy’n teimlo’n hapus a chyffrous, roeddwn yn helpu menyw i ddefnyddio cyfrifiadur ac roedd yn dysgu sgiliau newydd!”

Dywedodd Cory, 10 oed, “Rwy’n teimlo’n falch oherwydd roeddwn yn helpu pobl eraill i ddefnyddio eu dyfeisiau yn y gymuned lle rwy’n byw!”

Dywedodd Mr Brian Dixon, 74 oed, sydd wedi cael cefnogaeth gan y disgyblion, “Mae’r bechgyn yn gymwynasgar a gwybodus iawn ac yn gwmni da. Mae’r bechgyn yn amyneddgar iawn â mi ac rwy’n mwynhau cael eu cymorth.”