Gweminarau

Seminarau ar-lein byr yw Gweminarau sydd yn wych ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. Maent yn eich helpu i gael trosolwg o’r pwnc mewn cyfnod byr o amser.

Sesiynau weminar i ddod:

22.11.16 | 1yh - 2yh

Cynhwysiant Ariannol a Digidol Arbed / Rheoli Arian - Offer, apps ac awgrymiadau

Pryd?

22.11.16 | 1yh - 2yh


Amdano

Bydd y sesiwn ryngweithiol yn edrych ar arbed arian offer / apps a chynghorion ar-lein sy'n gallu cefnogi eich cleientiaid i fod yn fwy deallus ar-lein.


Diddordeb?

I gofrestru ar gyfer y sesiwn hon, cliciwch yma.

07.12.16 | 1yh - 2yh

Nadolig arbennig - DIOGELWCH Ar-lein – siopa ar-lein

Pryd?

07.12.16 | 1yh - 2yh


Amdano

Bydd y weminar yn canolbwyntio ar sgâm chwalu/cadw'n ddiogel wrth siopa ar-lein a chyffwrdd ar offer rheoli arian er mwyn helpu i sicrhau bod eich cleientiaid yn gwybod sut i gadw'n ddiogel wrth siopa ar-lein y Nadolig hwn.


Diddordeb?

I gofrestru ar gyfer y sesiwn hon, cliciwch yma.

helpu:

Canllaw Cyflym i Weminarau

Cofrestru ar gyfer ein gweminarau:

 • Cliciwch ar y ddolen URL (cyswllt)
 • Cwblhewch y ffurflen gofrestru
 • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich cofrestriad. Bydd hyn yn cynnwys cyswllt i’r weminar. Noder: ni fydd hyn yn weithredol tan ddyddiad y weminar
 • Byddwch hefyd yn derbyn cofnod calendr gallwch chi ychwanegu at eich calendr rhagolygon

Nodyn atgoffa drwy e-bost

Byddwch yn derbyn dau nodyn atgoffa drwy e-bost – un diwrnod cyn eich gweminar ac un awr cyn y weminar.


Ymuno a’r Weminar

 • 10 munud cyn y weminar, agorwch eich e-bost cadarnhau.
 • Cliciwch ar y ddolen i ymuno â’r weminar. (Byddwch yn mynd i ystafell aros. Unwaith y bydd y weminar yn dechrau byddwch yn cael eich ychwanegu at y sesiwn)
 • Gwnewch baned o de neu goffi

Dyfeisiau Symudol

Gallwch hefyd ymuno Cliciwch Gyfarfod o ddyfais symudol – bydd angen i chi lawr lwytho eu hap cyn i’r sesiwn ddechrau. Mae’r ap ar gael o’r siop ap a storfa Chwarae Google.


Defnyddio’r ap i fynd i mewn i’r Weminar

 • Bydd angen mynediad ar eich dyfais i’ch e-bost cadarnhaol.
 • Cliciwch ar y ddolen. Bydd eich dyfais yn gofyn i chi os ydych am i ago yr appr “Click Cyfarfod” ap.
 • Cliciwch “ie” / “cytuno”.
 • Byddwch yn cael eich cymryd i’r ystafell aros ar gyfer y weminar.
 • Peidiwch â cheisio mynd i mewn i’r weminar yn uniongyrchol drwy’r ap neu fe fyddwch yn cael eich annog i gofrestru eto.

Moesau

 • Ar gyfer ein gweminarau yn unig fydd meicroffonau a chamerâu’r hyfforddwyr yn weithgar.
 • Rydym eisiau eich annog i gymryd rhan, felly os gwelwch yn dda defnyddiwch y blychau sgwrsio i ychwanegu eich meddyliau at y sesiwn. Gofynnir i chi i ymuno â gweithgareddau ar wahanol adegau yn ystod y sesiwn a bydd sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd pob weminar. Noder: Bydd yr holl gyfranogwyr yn gallu gweld eich cyfraniadau yn y blwch sgwrsio!
 • Os mae cyfrannu drwy gyfrwng y blwch sgwrsio yn anodd i chi cysylltwch â Hannah – Hannah.france@wales.coop a gallwn alluogi eich meicroffon a / neu gamera yn ôl y gofyn.
 • Byddwch hefyd yn gallu anfon negeseuon preifat at yr hyfforddwyr os byddwch angen ymateb mwy manwl neu yn cael problemau.
 • Rydym yn eich gwahodd i ymuno yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DCWwebinar

Datrys Trafferthion

Dim Sain?

 • Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio clustffonau i gymryd rhan. Bydd hyn yn helpu torri i lawr ymyrraeth sŵn a helpu i sicrhau y gallwch chi glywed yn glir beth sy’n mynd ymlaen.
 • Edrychwch ar eich dyfais Gosodiadau- ydy’r ddyfais ‘playback’ cywir wedi ei ddewis?
 • Gwiriwch eich cysylltiad – cewch eich annog i wneud hyn ar ôl mynd i mewn i’r weminar.
 • Gadael ac ail-fynd i mewn i’r weminar
 • Gwnewch yn siŵr nad oes gennych ap arall yn rhedeg sy’n gofyn am gamera / microffon / sain (ee Skype neu hangouts) gan y gall hyn amharu ar ClickMeeting.

Muriau Gwarchod

Os oes gan eich sefydliad waliau tân cryf ac nad ydych yn gallu mynd i mewn i’r weminar, rydym yn argymell defnyddio’r ap ar ddyfais symudol.


Byrddau Gwaith o Bell

Rydym yn argymell mynd i mewn i’r weminar o’ch prif ben-ddesg ar gyfrifiadur neu liniadur- tu allan i raglenni megis Citrix neu fyrddau gwaith anghysbell eraill gan fod hyn yn gallu effeithio ar ansawdd eich profiad.

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

EMAIL ADDRESS*