Gweminarau

Seminarau ar-lein byr yw Gweminarau sydd yn wych ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. Maent yn eich helpu i gael trosolwg o’r pwnc mewn cyfnod byr o amser.

Sesiynau weminar i ddod:

22.11.16 | 1yh - 2yh

Cynhwysiant Ariannol a Digidol Arbed / Rheoli Arian - Offer, apps ac awgrymiadau

Pryd?

22.11.16 | 1yh - 2yh


Amdano

Bydd y sesiwn ryngweithiol yn edrych ar arbed arian offer / apps a chynghorion ar-lein sy'n gallu cefnogi eich cleientiaid i fod yn fwy deallus ar-lein.


Diddordeb?

I gofrestru ar gyfer y sesiwn hon, cliciwch yma.

07.12.16 | 1yh - 2yh

Nadolig arbennig - DIOGELWCH Ar-lein – siopa ar-lein

Pryd?

07.12.16 | 1yh - 2yh


Amdano

Bydd y weminar yn canolbwyntio ar sgâm chwalu/cadw'n ddiogel wrth siopa ar-lein a chyffwrdd ar offer rheoli arian er mwyn helpu i sicrhau bod eich cleientiaid yn gwybod sut i gadw'n ddiogel wrth siopa ar-lein y Nadolig hwn.


Diddordeb?

I gofrestru ar gyfer y sesiwn hon, cliciwch yma.

helpu:

Canllaw Cyflym i Weminarau

Cofrestru ar gyfer ein gweminarau:

 • Cliciwch ar y ddolen URL (cyswllt)
 • Cwblhewch y ffurflen gofrestru
 • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich cofrestriad. Bydd hyn yn cynnwys cyswllt i’r weminar. Noder: ni fydd hyn yn weithredol tan ddyddiad y weminar
 • Byddwch hefyd yn derbyn cofnod calendr gallwch chi ychwanegu at eich calendr rhagolygon

Nodyn atgoffa drwy e-bost

Byddwch yn derbyn dau nodyn atgoffa drwy e-bost – un diwrnod cyn eich gweminar ac un awr cyn y weminar.


Ymuno a’r Weminar

 • 10 munud cyn y weminar, agorwch eich e-bost cadarnhau.
 • Cliciwch ar y ddolen i ymuno â’r weminar. (Byddwch yn mynd i ystafell aros. Unwaith y bydd y weminar yn dechrau byddwch yn cael eich ychwanegu at y sesiwn)
 • Gwnewch baned o de neu goffi

Dyfeisiau Symudol

Gallwch hefyd ymuno Cliciwch Gyfarfod o ddyfais symudol – bydd angen i chi lawr lwytho eu hap cyn i’r sesiwn ddechrau. Mae’r ap ar gael o’r siop ap a storfa Chwarae Google.


Defnyddio’r ap i fynd i mewn i’r Weminar

 • Bydd angen mynediad ar eich dyfais i’ch e-bost cadarnhaol.
 • Cliciwch ar y ddolen. Bydd eich dyfais yn gofyn i chi os ydych am i ago yr appr “Click Cyfarfod” ap.
 • Cliciwch “ie” / “cytuno”.
 • Byddwch yn cael eich cymryd i’r ystafell aros ar gyfer y weminar.
 • Peidiwch â cheisio mynd i mewn i’r weminar yn uniongyrchol drwy’r ap neu fe fyddwch yn cael eich annog i gofrestru eto.

Moesau

 • Ar gyfer ein gweminarau yn unig fydd meicroffonau a chamerâu’r hyfforddwyr yn weithgar.
 • Rydym eisiau eich annog i gymryd rhan, felly os gwelwch yn dda defnyddiwch y blychau sgwrsio i ychwanegu eich meddyliau at y sesiwn. Gofynnir i chi i ymuno â gweithgareddau ar wahanol adegau yn ystod y sesiwn a bydd sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd pob weminar. Noder: Bydd yr holl gyfranogwyr yn gallu gweld eich cyfraniadau yn y blwch sgwrsio!
 • Os mae cyfrannu drwy gyfrwng y blwch sgwrsio yn anodd i chi cysylltwch â Hannah – Hannah.france@wales.coop a gallwn alluogi eich meicroffon a / neu gamera yn ôl y gofyn.
 • Byddwch hefyd yn gallu anfon negeseuon preifat at yr hyfforddwyr os byddwch angen ymateb mwy manwl neu yn cael problemau.
 • Rydym yn eich gwahodd i ymuno yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DCWwebinar

Datrys Trafferthion

Dim Sain?

 • Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio clustffonau i gymryd rhan. Bydd hyn yn helpu torri i lawr ymyrraeth sŵn a helpu i sicrhau y gallwch chi glywed yn glir beth sy’n mynd ymlaen.
 • Edrychwch ar eich dyfais Gosodiadau- ydy’r ddyfais ‘playback’ cywir wedi ei ddewis?
 • Gwiriwch eich cysylltiad – cewch eich annog i wneud hyn ar ôl mynd i mewn i’r weminar.
 • Gadael ac ail-fynd i mewn i’r weminar
 • Gwnewch yn siŵr nad oes gennych ap arall yn rhedeg sy’n gofyn am gamera / microffon / sain (ee Skype neu hangouts) gan y gall hyn amharu ar ClickMeeting.

Muriau Gwarchod

Os oes gan eich sefydliad waliau tân cryf ac nad ydych yn gallu mynd i mewn i’r weminar, rydym yn argymell defnyddio’r ap ar ddyfais symudol.


Byrddau Gwaith o Bell

Rydym yn argymell mynd i mewn i’r weminar o’ch prif ben-ddesg ar gyfrifiadur neu liniadur- tu allan i raglenni megis Citrix neu fyrddau gwaith anghysbell eraill gan fod hyn yn gallu effeithio ar ansawdd eich profiad.

Previous Webinar Sessions:

1. Digital Volunteering (yn Saesneg yn unig)

2. Online Safety (yn Saesneg yn unig)

3. Online Christmas Shopping Special (yn Saesneg yn unig)

4. Digital Tools for Supporting Job Seekers (yn Saesneg yn unig)

5. Digital Footprint (yn Saesneg yn unig)

6. Financial and Digital Inclusion (yn Saesneg yn unig)

7. Safer Internet Day 2017 – Helping Young Adults to Safely Explore the Digital Landscape (yn Saesneg yn unig)

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*