logo

Canolfan Byd Gwaith Rhondda Cynon Taf

Digital Communities

Canolfan Byd Gwaith Rhondda Cynon Taf

Roedd staff Canolfan Byd Gwaith Rhondda Cynon Taf am gynyddu ymwybyddiaeth a gallu digidol hawlwyr. Gan weithio mewn partneriaeth â Dewch Ar-lein RCT, trefnodd y Ganolfan Byd Gwaith ddigwyddiad ‘Dewch â Dyfais Ddigidol’. Roedd hyn yn golygu bod cwsmeriaid y Ganolfan Byd Gwaith yn dod â dyfais ddigidol i’r ganolfan yr oedd ganddynt ddiffyg hyder a/neu sgiliau o ran ei defnyddio, er enghraifft ffonau clyfar, gliniaduron a thabledi.

Cytunwyd i gynnal y digwyddiad ochr yn ochr â sesiwn Dydd Gwener Digidol yn Fferm Capel, Tonyrefail.

Gofynnwyd i hyfforddwyr gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith gyfeirio hawlwyr addas i’r sesiwn a gynhaliwyd ddydd Gwener 17 Mawrth 2017, lle y byddent yn cael cymorth gan bartneriaid Dewch Ar-lein RCT, yn cynnwys Cymunedau Digidol Cymru a Cymunedau yn Gyntaf.

Ar y diwrnod, roedd staff wedi cynorthwyo pobl i sefydlu llwybrau byr i Universal Jobmatch ar ffonau clyfar a thabledi, a hynny fel y gallai hawlwyr gyrchu gwasanaethau ar-lein Cymunedau Digidol Cymru yn haws.

Roedd Kate Francis yn un o’r hawlwyr, ac roedd wedi dod â thabled ei mab gyda hi, dyfais yr oedd yn cael anhawster ei gweithredu – a dweud y gwir, doedd hi ddim yn gallu ei throi ymlaen. Yn ystod y sesiwn, roedd staff wedi dangos sut yr oedd y ddyfais yn gweithio, ar ôl dangos iddi gyntaf sut i’w hailwefru.

Roedd Kate hefyd yn chwilio am waith, gwaith ffatri yn ddelfrydol. Roedd staff yn y digwyddiad wedi ffonio cyflogwr lleol, ac roeddent yn falch o ddarganfod ei fod yn wir fwriad gan y cyflogwr recriwtio Gweithwyr Cynhyrchu. Rhoddodd y staff gymorth i Kate anfon copi o’i CV ar e-bost at y cyflogwr, a chafodd ateb ar unwaith, yn cynnig cyfweliad iddi yr un diwrnod. Aeth Kate i’r cyfweliad, a chafodd gynnig cyfnod prawf i ddechrau, a fyddai’n cychwyn y dydd Llun canlynol.

Gwnaeth Kate gymaint o argraff ar y cyflogwr fel y penderfynwyd peidio â defnyddio’r Treial Gwaith, ond cynnig y swydd iddi o’r cychwyn cyntaf. Roedd Kate wedi gwirioni – roedd mynd i’r sesiwn ddigidol nid yn unig wedi cynyddu ei sgiliau digidol, ond roedd hefyd wedi arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth lawn-amser am dâl.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*