logo

Cloud 9 Caerffili

Digital Communities

Cloud 9 Caerffili

Lansiwyd prosiect Cloud 9 ym mis Tachwedd 2014.

Cafodd ei ddatblygu gan bartneriaeth a oedd yn cynnwys Dewch Ar-lein Caerffili, Cymunedau yn Gyntaf, Happus.eu, Smart Money Cymru, y Swyddog ‘Creu’r Cysylltiadau’ lleol, ac Ysgol Gyfun Rhymni.

Y nod yw helpu pobl ifanc a’u teuluoedd ddefnyddio a manteisio ar dechnoleg newydd. Trwy wneud technoleg gwybodaeth (TG) yn ganolog i ddysgu a datblygu unigol, nod Cloud 9 yw cynorthwyo disgyblion a theuluoedd i oresgyn allgáu digidol.

Rwy’n defnyddio fy ngliniadur a brynais gan Cloud 9 i ysgrifennu straeon ac i chwilio am swyddi hefyd.

Roedd yr hyfforddiant Diogelwch ar y Rhyngrwyd yn ddefnyddiol iawn.

Michelle, buddiolwr uniongyrchol o brosiect Cloud 9

Mae Cloud 9 yn helpu teuluoedd i brynu dyfeisiau fforddiadwy ac yn eu galluogi nhw i gyrchu adnoddau fel Hwb+ Llywodraeth Cymru. Mae canolbwyntio ar deuluoedd yn agwedd allweddol ar y fenter ac yn rhoi mynediad at sgiliau TGCh gwell i offer cyfathrebu fel Skype, Facebook ac at wasanaethau ariannol.

Sut Gwnaethom Helpu

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cynorthwyo i gydlynu’r bartneriaeth a sefydlodd y fenter, Cloud 9.
Arweiniodd hyn i ddechrau at gynnwys Ysgol Gyfun Rhymni fel peilot, gyda gweithgareddau’n symud i ysgolion cynradd lleol.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*