logo

Gadetiaid yr Heddlu Castell Nedd

Digital Communities

Gadetiaid yr Heddlu Castell Nedd


Ym mis Ebrill 2017 fe aeth naw o Gadetiaid yr Heddlu, a oedd wedi eu hyfforddi fel Arwyr Digidol gan Cymunedau Digidol Cymru, ati i helpu 14 o breswylwyr wedi ymddeol yng Nghanolfan Gymunedol Crynant i fynd ar y we. Cafodd y Cadetiaid eu helpu gan Stuart Morgan a Fiona Davies (Cydlynwyr Gwirfoddol Cynhadledd Gymunedol Melincryddan) a Nigel Lewis (Coastal Housing).

Cafodd y gwirfoddolwyr ifanc hyfforddiant Arwyr Digidol gan Cymunedau Digidol Cymru. Rhoddodd yr hyfforddiant yma’r gallu a’r hyder iddyn nhw helpu pobl i fynd ar-lein am y tro cyntaf. Roedden nhw’n gallu defnyddio’r hyfforddiant i helpu preswylwyr Canolfan Gymunedol Crynant i fynd ar y we.

Roedd un o Gadetiaid yr Heddlu yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg. Roedd hyn yn help mawr i un preswyliwr yn arbennig ennill sgiliau TG. Fe wnaeth y preswylwyr fwynhau cael cymorth y bobl iau a dywedodd y bobl ifanc i gyd eu bod nhw wedi mwynhau gallu helpu’r genhedlaeth hŷn i fagu hyder a defnyddio cyfrifiadur.

Ar ôl y sesiwn, cyflwynodd Stuart Morgan a Fiona Davies dystysgrifau i’r naw cadét i ddiolch iddyn nhw am eu help.
O ganlyniad i’r profiad yma, mae gan ddeg o’r cadetiaid hyn ddiddordeb mewn mynd i Ganolfan Dechnoleg Melin sy’n mynd i gael ei ddefnyddio fel canolfan Learn My Way lle gall pobl leol wella eu sgiliau TG. Maen nhw hefyd yn gobeithio gwirfoddoli drwy roi cefnogaeth TG un-i-un mewn llyfrgelloedd ar draws Castell Nedd Port Talbot.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*