logo

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Digital Communities

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu hyfforddiant i staff Llyfrgelloedd Sir Benfro, i’w galluogi nhw i ymestyn y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu i ddefnyddwyr llyfrgelloedd.

Mae 12 llyfrgell gyhoeddus ledled Sir Benfro, yn ogystal â gwasanaeth llyfrgell symudol sy’n ymweld â phentrefi ac ardaloedd gwledig ac sy’n cynnig gwasanaeth ‘Llyfrgell Adref’. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau electronig tanysgrifiedig. Mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Penfro, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig cyfle i bobl gofrestru i gyrchu eu hadnoddau electronig.

Trwy’r cwrs Hyrwyddwr Digidol, mae sawl aelod o staff wedi dysgu technegau gwerthfawr i gyflwyno cymorth anffurfiol i gwsmeriaid.

Mae’r cymorth parhaus, o ran adnoddau a chyngor ychwanegol, a dderbyniwyd gan Cymunedau Digidol Cymru, wedi bod yn wych.

Kath Woolcock, Llyfrgellydd yr Economi, Llyfrgelloedd Sir Benfro

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro yn cynnig ystod eang o adnoddau ar-lein, fel Find My Past, Ancestry Library, Encyclopaedia Britannica, Oxford Dictionaries and Reference, a phapurau newydd Gale Cenage. Mae’r rhain i gyd ar gael mewn llyfrgelloedd a gellir cyrchu llawer ohonynt yn rhad ac am ddim o gyfrifiadur. Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro yn rhan o brosiect e-lyfrau i Gymru, yn ogystal â chynnig e-lyfrau ac e-gylchgronnau sain.

Sut Gwnaethom Helpu

Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys dau brif gwrs: cymysgedd o weithdai awr o hyd (fel iechyd a lles ar-lein, gwefannau e-Lywodraeth ac arbed arian ar-lein) a’r cwrs Hyrwyddwyr Digidol sy’n para deuddydd, sy’n helpu pobl i hyfforddi pobl eraill i wneud y mwyaf o gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd.

Cyflwynwyd yr hyfforddiant i grwpiau a oedd yn amrywio o 4 i 8 mewn nifer. Gobeithir cyflwyno mwy o hyfforddiant i wirfoddolwyr digidol newydd, a fydd yn helpu pobl i fynd ar-lein yn Llyfrgelloedd Sir Benfro trwy gyflwyno cyrsiau First Click ar gyfer dechreuwyr a sesiynau galw heibio digidol wythnosol. Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro wedi benthyg pecyn Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer un digwyddiad.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*