logo

Mental Health Matters Wales

Digital Communities

Mental Health Matters Wales

Wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae Mental Health Matters Wales yn elusen nid er elw, heb fod yn wleidyddol, sy’n gweithio gyda phobl â phroblemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl.
Gyda’r pecyn a dderbyniom gan Cymunedau Digidol Cymru, mae ein defnyddwyr gwasanaeth yn mynd ar-lein ac yn ei ddefnyddio i siopa, chwilio’n gyffredinol, cofrestru ar gyfer cyrsiau, cyrchu gwybodaeth y GIG, ac ymdrin â chyfeiriadau i asiantaethau eraill.

Ceri Bosley, Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol, Mental Health Matters Wales

Yr Her

Mae Mental Health Matters Wales wedi amlygu angen i fwy o’i ddefnyddwyr gwasanaeth gael cymorth i wneud y mwyaf o gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd.

Sut Gwnaethom Helpu

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cynorthwyo Mental Health Matters Wales trwy ddarparu pecyn TGCh y gall ei ddefnyddio gyda’i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliadau cymunedol. Darparodd Cymunedau Digidol Cymru liniadur, iPad, bysellfwrdd diwifr a seinyddion Bluetooth i Mental Health Matters Wales.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*