logo

Menter Llŷn

Digital Communities

Menter Llŷn

Mae Menter Llŷn yn fenter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar gydlynu ac adfywio cymunedol yn y naw ward etholiadol yng ngorllewin Gwynedd, sef Llŷn.

Mae’r sefydliad yn cynnal gweithgareddau o’i ganolfan ar y stryd fawr yn Nefyn, y brif dref ar arfordir gogleddol y penrhyn.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda Menter Llŷn ar nifer o lefelau.

Yn dilyn datblygu Cynllun Gwella Cynhwysiant Digidol, mae cynhwysiant digidol bellach wrth wraidd gweithgareddau Menter Llŷn yn yr ardal.

Y prif ymyriad oedd darparu’r pecyn yn llwyddiannus, a ddarparwyd fel etifeddiaeth Cymunedau 2.0 – prosiect rhagflaenydd Cymunedau Digidol Cymru. Mae’r gweithgareddau cynhwysiant digidol yn ymwneud â defnyddio’r pecyn hwn, sy’n cynnwys pedwar cyfrifiadur a chwistrell-argraffydd, wedi’i leoli yn y ganolfan ar y stryd fawr yn Nefyn.

Un o’r prif resymau dros ddefnyddio’r cyfrifiaduron yw chwilio am waith ac ymchwil. Ochr yn ochr â mynediad i’r cyhoedd at gyfrifiaduron, mae gorsaf sganio digidol, Casgliad y Werin Cymru, lle caiff dogfennau a lluniau eu digido gan haneswyr lleol a’r cyhoedd.

Gruffydd Williams, one of the directors at Menter Llŷn

Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru gynorthwyo i ddatblygu Cynllun Gwella Cynhwysiant Digidol Menter Llŷn. Mae hyn wedi arwain at fyfyrwyr o Goleg Meirion Dwyfor yn gwirfoddoli ac yn cynorthwyo gyda chynhwysiant digidol yn y gymuned.

Yn ddiweddar, fe wnaeth Menter Llŷn gofrestru ar Siarter Cynhwysiant Digidol Cymru. Mae’r ymrwymiad hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei groesawu gan y cyfarwyddwyr, y staff a’r gwirfoddolwyr, gan fod cynhwysiant digidol wedi cael ei osod yn nghanol gweithgareddau datblygu’r gymuned a chynlluniau yn y dyfodol.

Effaith Unigol

Trigolyn lleol:
“Roedd angen ychydig o help arnaf i geisio cofrestru hen dractor, yr oeddwn wedi’i adnewyddu, gyda’r DVLA. Fe wnaeth y staff ym Menter Llŷn argraffu’r holl wybodaeth yr oedd ei hangen arnaf i’w ailgofrestru. Roedd llawer yn fwy cymhleth na llenwi ffurflen ar gyfer car.
Gan nad wyf yn defnyddio cyfrifiaduron, fe wnaethon nhw fy helpu i wneud copi o’m trwydded yrru, a dod o hyd i rywun i dynnu lluniau ar gyfer y cais.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*