logo

Rainbow Centre Llannerch Banna, Wrecsam

Digital Communities

Rainbow Centre Llannerch Banna, Wrecsam

Mae’r Rainbow Centre wedi’i lleoli yn Llannerch Banna yn ne Wrecsam.

Mae’r Rainbow Centre yn darparu myrdd o weithgareddau yn ystod y dydd ar gyfer pobl hŷn ac yn annog gweithgareddau pontio’r cenedlaethau.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Mae’r Ganolfan wedi bod yn gweithio gyda Chydlynydd Rhanbarthol Cymunedau Digidol Cymru, Kevin Roberts, yn ystod Cymunedau 2.0 ac, ar ôl iddo gysylltu â’r Ganolfan, roedd hi’n glir eu bod nhw eisiau parhau i gysylltu â phobl yn ddigidol, ond roedd ganddynt adnoddau cyfyngedig.

Darparodd Cymunedau Digidol Cymru gynllun gwella digidol, a oedd yn amlinellu’r meysydd lle gallai’r Ganolfan wella ei hymgysylltiad digidol.

Ers cael y pecyn, mae 40 o bobl wedi elwa ar ei ddefnyddio. Rydym yn gobeithio cynyddu’r nifer i 40 – 60 o unigolion yn ennill mynediad at y pecyn digidol y flwyddyn nesaf.

Rheolwr y Ganolfan, Geraldine Vaughan

Darparodd Cymunedau Digidol Cymru offer ar fenythyg hefyd, a oedd yn cynnwys gliniadur a bysellfwrdd/llygoden hygyrch, er mwyn iddyn nhw allu ymgysylltu â phobl â phroblemau symudedd, o ran defnyddio offer digidol.
Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru gynnig hyfforddiant rhad ac am ddim i’r Ganolfan, ond bryd hyn, ac yn sgil cyfyngiadau cyllido eraill, nid yw’r Ganolfan wedi manteisio ar y cyfle hwn, hyd nes iddi wybod lle y bydd yn sefyll o ran staff.

Effaith ein Hymyriad

Mae Rainbow Centre Llannerch Banna bellach wedi dod yn fwy medrus yn ymgysylltu ag unigolion a chanddi ragolwg mwy strategol tuag at ymgysylltu digidol. Mae’n ceisio cyllid ac mae wedi cael rhestr gynhwysfawr o gyfleoedd cyllido a ddarparwyd gan Cymunedau Digidol Cymru.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*