logo

Y Ganolfan Byd Gwaith Treganna, Caerdydd

Digital Communities

Y Ganolfan Byd Gwaith Treganna, Caerdydd

Mae swyddfa’r Ganolfan Byd Gwaith yn Nhreganna yn un o dair yn y brifddinas.

Mae swyddfa Trecanna ar hyn o bryd yn cynorthwyo dros 2,000 o bobl i ddod o hyd i waith neu symud yn agosach at y farchnad swyddi.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Dros y 4 blynedd diwethaf, mae’r gwasanaeth a gynigir gan y Ganolfan Waith wedi cael ei ddarparu fwyfwy trwy wasanaethau digidol. Yn sgil cyflwyno’r Credyd Cynhwysol, mae hyfforddiant sgiliau digidol wedi cael ei ddarparu’n fewnol a gyda chwsmeriaid y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae’r newid wedi bod yn gyflym ac, ar adegau, mae’n anodd gwybod pa opsiwn digidol i’w ddewis. Gan ystyried hyn, cyflwynodd Cymunedau Digidol Cymru hyfforddiant y cyfryngau cymdeithasol i staff y Ganolfan Byd Gwaith, â chanolbwyntio ar archwilio’r offeryn gorau ar gyfer y cwsmer.

Fe wnaeth cyflwyniad Matt o’r hyfforddiant ar y cyfryngau cymdeithasol amlygu’r mathau/llwyfannau amrywiol sydd ar gael. Roedd yr adborth a dderbyniwyd gan y staff a oedd yn bresennol yn gadarnhaol iawn – roedd pawb wedi dysgu o’r cyflwyniad, ac fe wnaeth hyn mewn ffordd a oedd yn cadw pawb yn gysylltiedig, er gwaethaf y wybodaeth bresennol amrywiol.

Gaynor Williams, Rheolwr Partneriaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau, Caerdydd

Gyda’r opsiynau o ran y cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael, roedd y sesiwn yn canolbwyntio ar archwilio beth yr oedd staff yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd, beth oedd ar gael trwy’r Ganolfan Waith, a beth oedd yn fwyaf priodol i’w cwsmeriaid. Gyda grŵp cymysg o bobl a oedd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, a’r rheiny oedd yn well ganddynt beidio, roedd y sesiwn yn ddefnyddiol i sicrhau bod staff y Ganolfan Byd Gwaith yn canolbwyntio ar yr offeryn mwyaf priodol i gynorthwyo eu cwsmeriaid.

O ganlyniad i’r sesiwn, roedd staff y Ganolfan Byd Gwaith yn awyddus iawn i ddysgu mwy am adnoddau hyfforddi ar-lein MOOC. Mae sesiwn newydd yn cael ei datblygu gan Cymunedau Digidol Cymru ar hyn o bryd i gynorthwyo’r cyflwyniad hwn.

Effaith Unigol

Lucy Veryard, Hyfforddwr Gwaith yng Nghanolfan Byd Gwaith Canton:
“Pan fynychodd Matt y swyddfa ar gyfer y sesiwn gwybodaeth grŵp, fe wnaeth hyn godi fy ymwybyddiaeth o’r cyfryngau cymdeithasol ar lefel bersonol a phroffesiynol. Trafododd yr holl fathau o gyfryngau cymdeithasol a’u buddion unigol, felly fe wnaeth hyn fy ngalluogi i roi ymwybyddiaeth well i’n cwsmeriaid ynghylch pa gyfryngau cymdeithasol i’w defnyddio i chwilio am waith. Fe wnaeth Matt ein gwneud ni’n ymwybodol o gyrsiau hyfforddi ar-lein rhad ac am ddim, a oedd yn ardderchog i ni allu ei gyfleu i’n cwsmeriaid.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*