logo

Ysgol Gymraeg Bronllwyn

Digital Communities

Ysgol Gymraeg Bronllwyn


Ysgol Gynradd Cymraeg Bronllwyn


Cysylltodd Nicola Gould, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn, â Cymunedau Digidol Cymru gan fod ganddynt ddiddordeb mewn datblygu gweithgareddau cynhwysiant digidol gyda chlwb cyfrifiaduron yr ysgol. Awgrymodd cynghorydd DCW y dylid cynnal y prosiect Arwyr Digidol.

I gychwyn, derbyniodd y plant yn y clwb cyfrifiaduron hyfforddiant Arwyr Digidol. Yna, fe gymeron nhw ran mewn sesiwn gynllunio a dewis amryw o bynciau y teimlwyd y gallent fod yn ddefnyddiol i helpu rhieni, neiniau a theidiau ac aelodau’r gymuned leol i ddefnyddio’r rhyngrwyd, gan gynnwys Safe Passwords, Google, YouTube a Skype.

Treuliodd y plant sawl wythnos yn ymarfer sut i ddefnyddio’r gwahanol apiau gyda’u hathro TGCh Michaela Townsend, sy’n cynnal y clwb cyfrifiaduron.

Yna, trefnwyd digwyddiad lle gallai’r plant ddangos y pynciau roeddent wedi’u dewis. Gwahoddwyd eu teuluoedd i’r ysgol a defnyddiwyd iPads i’w helpu i ddefnyddio apiau a gwefannau a dewis cyfrineiriau diogel. Cyflwynodd y plant arddangosiad Skype hefyd.

Mae’r plant yn bwriadu parhau i gefnogi teulu ac aelodau’r gymuned leol.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*