logo

Ysgol Gynradd Tref y Rhyg

Digital Communities

Ysgol Gynradd Tref y Rhyg

Mae Dydd Gwener Digidol yn brosiect newydd cyffrous sy’n seiliedig ar bartneriaeth rhwng Cymunedau yn Gyntaf RhCT, Llyfrgelloedd RhCT, Cymunedau Digidol Cymru a chymdeithasau tai lleol.

Mae Dydd Gwener Digidol yn cynnig sesiynau galw heibio am ddim i unrhyw un sydd eisiau help i fynd ar-lein neu help i ddefnyddio ei ddyfeisiau ei hun. Mae Dydd Gwener Digidol yn digwydd yr un pryd bob wythnos rhwng 10am a hanner dydd mewn llyfrgelloedd a swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf yn Rhondda Cynon Taf.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Roedd Ysgol Gynradd Tref y Rhyg yn awyddus i gymryd rhan yn y prosiect yn y lleoliad Dydd Gwener Digidol agosaf ati yng Nghanolfan Adnoddau Capel Farm. Daeth yr ysgol â dau o’u Hyrwyddwyr Digidol gyda hi i helpu’r cyfranogwyr.

Dechreuodd y disgyblion ar eu gwaith ar unwaith, gan helpu i ateb cwestiynau o bob math, er enghraifft sut i ddefnyddio llygoden, chwilio am fideos ar YouTube a chreu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw hefyd wedi datblygu perthynas dda gyda’r cyfranogwyr a’r staff.

Rwy’n teimlo’n falch oherwydd roeddwn i’n helpu pobl eraill i ddefnyddio eu teclynnau yn y gymuned lle rydw i’n byw!
– Cory, 10

Dywedodd eu hathrawes, Mrs Hanson-Spure, “Mae’r bechgyn yn edrych ymlaen i fynd i’r sesiynau ac rwy’n falch eu bod yn gallu cefnogi unigolion o’r gymuned leol a’u galluogi i ddefnyddio TG. Er bod yr wybodaeth yn ymddangos yn elfennol i’r genhedlaeth iau, mae’r bechgyn yn garedig iawn wrth ystyried lefelau ac anghenion yr unigolion.”

Effaith ein hymyriad / dyfyniadau: Mae’r disgyblion ifanc wedi tyfu dros y cyfnod o ychydig wythnosau ac erbyn hyn maen nhw’n hyderus wrth fynd at gyfranogwyr newydd i gynnig cymorth. Er mai cynllun peilot oedd y syniad yn wreiddiol, mae’r disgyblion wedi parhau i fynd i’r sesiynau ac mae’r adborth yn dangos eu bod yn mwynhau hynny’n fawr iawn.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*