Siarter Cynhwysiant Digidol

Ym mis Chwefror 2016 fe wnaethom lansio Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer mudiadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol ac yn helpu pobl i fynd ar-lein.

Ers lansio’r siarter, mae dros 100 o sefydliadau wedi cofrestru. Dyma rai o’u straeon:

bt-logo Cymorth BT ar gyfer y Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae BT Wales yn helpu i roi sgiliau digdol angenrheidiol i bobl gyrchu gwasanaethau’r rhyngrwyd a gwneud y mwyaf o fynd ar-lein.
flvc-logo Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint Yw’r Cyntaf I Lofnodi’r Siarter Cynhwsyiant Digidol - Bydd FLVC yn sicrhau bod ei holl staff a gwirfoddolwyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, ac yn eu hannog i helpu pobl eraill i fynd ar-lein.
citizens-online-logo Dinasyddion Ar-lein a’r Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae Citizens Online yn hyrwyddo’n weithgar hygyrchedd, cynhwysiant a chymorth ar gyfer sgiliau digidol, gyda’i brosiect yng Ngwynedd yn gweithio i wella mynediad a sgiliau yn y gymuned leol.
medrwn-mon-logo Safle Iechyd Newydd yn Dangos Ymrwymiad Medrwn Môn i’r Siarter Cynhwysiant Digidol - Llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol oedd y cam rhesymegol nesaf i Medrwn Môn, gan fod adnoddau a gwasanaethau digidol yn offer pwysig a ddefnyddir i helpu trigolion lleol.
merthyr-tydfil-council-logo Sut Mae Llyfrgelloedd Merthyr Tudful Wedi Manteisio ar y Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae Llyfrgelloedd Merthyr Tudful yn ymrwymedig i wella sgiliau digidol ymhlith staff ac, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, roedd oddeutu 50% o’r hyfforddiant staff yn gysylltiedig â sgiliau digidol.
clwyd-alyn-logo Tai Clwyd Alyn a’r Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae Clwyd Alyn wedi rhoi Strategaeth a Chynllun Gweithredu Cynhwysiant Digidol ar waith, sy’n amlinellu sut maen nhw’n bwriadu mynd i’r afael ag allgáu digidol yn y cymunedau lle maen nhw’n gweithredu.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe addewid ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos sut maen nhw’n helpu pobl sy’n cael eu hallgáu’n ddigidol – yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol, a theuluoedd mewn tlodi – fwynhau buddion y rhyngrwyd.

Bydd llofnodwyr y Siarter hefyd yn ymrwymo i weithio gyda’i gilydd yn ysbryd cydweithredu i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru.

Llofnodi’r Siarter

DCW Digital Inclusion Charter Signatories 2016

Angelsey
Medrwn Mon
Llanfair Pwll Memorial Hall (Community Hub)
Gwelfor Community Centre
Clwyd Alyn Housing Association
Taran Disability Forum Ltd
Isle of Anglesey Library Service
Jobentre Plus Anglesey

Blaenau Gwent
Blaenau Gwent Libraries
Tredegar Communities First
Aneurin Leisure Trust – (Community Education)
Blaenau Gwent County Borough Council
DWP
Communities First (North Ebbw Fach Cluster)

Bridgend
Bridgend Association of Voluntary Organisations
Bridgend Library Service-Awen Cultural Trust
Coleg Penybont

Caerphilly
Caerphilly Library Service
White Rose Information & Resource Centre
Caerphilly County Borough Council

Cardiff
WCVA
Vision Support/RNIB
BT Wales
Wales Co-operative Centre
Cardiff City FC Foundation
Royal National Institute For The Blind Cymru
Linc-Cymru
Stratum Worldwide
Cadwyn Housing Association
Social Media Surgery
SOVA
Cardiff Community Housing Association

Carmarthenshire
Carmarthenshire Public Libraries
CETMA
Macmillan/ Hywel Dda University Health Board
Carmarthenshire Communities First
JCP Llanelli

Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Noddfa
Cyngor Sir Ceredigion/Ceredigion County Council
Age Cymru Ceredigion

Conwy
Book of You CIC
North Wales Deaf Association
CVSC
CAIS
Llandudno FC in the Community
Conwy Library Service

Denbighshire
North Denbighshire Communities First
Grwp Cynefin
North Wales Women’s Centre
G2G Communities CIC/LEGO Education Innovation Studio
4 The Community CIC
Citizens Advice Denbighshire
Bedford Street Community Company Ltd
Denbighshire County Council
NEWSA

Flintshire
FLVC
Flintshire Libraries/Flintshire County Council
Broadway Partners Limited
KIM Inspire
Cornist Park Primary School
Domestic Abuse Safety Unit (DASU)
Citizens Advice Flintshire

Gwent
Age Cymru Gwent
Charter Housing ( Pobl Group)

Gwynedd
Menter Llyn
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Busness Eryri Cyf
Gwasanaeth Llyfrgell a Gwyodaeth
Royal Voluntary Service (Anglesey and Gwynedd Hub)
Cyngor Ar Bopeth Gwynedd & De Ynys Mon Citizens Advice

Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil Public Libraries
Merthyr Tydfil Housing Association

Monmouthshire
Mind Monmouthshire
Monmouthshire Carers Project

Neath Port Talbot
NS Afan PC Care
Neath Port Talbot Libraries
Neath Port Talbot County Borough Council
Age Connects
Neath Port Talbot Adult Community Learning

Newport
Charter Housing
Newport City Homes
Newport City Council Libraries
Newport City Council
Maindee Primary School
Energize Media

North Powys
Ponthafren Association

NPT
NPT Homes
Melincryddan Community Conference (MCC)

Pan Wales
LED Media
Media Cymru
Local Giving
BT PLC
Royal Voluntary Service
Alabare/Wales Homes for veterans
WEA YMCA CC Cymru
Welsh Gymnastics
Mental Health Matters Wales
Northgate Public Services

Pembrokeshire
Camrose Community Centre
Pembrokeshire Communities First
Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS)
Futureworks, Pembrokeshire County Council

RCT
Phoenix Training & Development Initiative
Newydd Housing Association
Computer Recyclers UK
Cynon Taf Community Housing
Telecentre & Business School Limited
Fern Partnership
Clearstream Technology Group
Astrix Integrated Systems Ltd
RCT CBC Community Learning & Libraries
Trevallis
Ton & Gelli Community Centre

Swansea
Coastal Housing Group
EDHM – Littlefox Communication Ltd
University in diversity ( Swansea 2015)
WCADA (Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction)

Torfaen
Torfaen Adult Community Learning
Age Connects Torfaen
Torfaen Library & Information Service
Melin Homes
Bron Afon Community Housing

Vale of Glamorgan
Glamorgan Voluntary Services
Vale of Glamorgan Council – RDP
Vale of Glamorgan Library & Information Service

Wrexham
Wrexham Library & Information Service
Association of Voluntary Organisations in Wrexham (AVOW)
Co-operative Group
Penley Rainbow Centre
Third Sector Dr Project (AVOW & FLVC)
DWP (Wrexham & Flintshire)

Ynys Mon
Tyddyn Mon

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

EMAIL ADDRESS*