Siarter Cynhwysiant Digidol

Ym mis Chwefror 2016 fe wnaethom lansio Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer mudiadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol ac yn helpu pobl i fynd ar-lein.

Ers lansio’r siarter, mae dros 200 o sefydliadau wedi cofrestru. Dyma rai o’u straeon:

bt-logo Cymorth BT ar gyfer y Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae BT Wales yn helpu i roi sgiliau digdol angenrheidiol i bobl gyrchu gwasanaethau’r rhyngrwyd a gwneud y mwyaf o fynd ar-lein.
flvc-logo Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint Yw’r Cyntaf I Lofnodi’r Siarter Cynhwsyiant Digidol - Bydd FLVC yn sicrhau bod ei holl staff a gwirfoddolwyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, ac yn eu hannog i helpu pobl eraill i fynd ar-lein.
citizens-online-logo Dinasyddion Ar-lein a’r Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae Citizens Online yn hyrwyddo’n weithgar hygyrchedd, cynhwysiant a chymorth ar gyfer sgiliau digidol, gyda’i brosiect yng Ngwynedd yn gweithio i wella mynediad a sgiliau yn y gymuned leol.
medrwn-mon-logo Safle Iechyd Newydd yn Dangos Ymrwymiad Medrwn Môn i’r Siarter Cynhwysiant Digidol - Llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol oedd y cam rhesymegol nesaf i Medrwn Môn, gan fod adnoddau a gwasanaethau digidol yn offer pwysig a ddefnyddir i helpu trigolion lleol.
merthyr-tydfil-council-logo Sut Mae Llyfrgelloedd Merthyr Tudful Wedi Manteisio ar y Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae Llyfrgelloedd Merthyr Tudful yn ymrwymedig i wella sgiliau digidol ymhlith staff ac, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, roedd oddeutu 50% o’r hyfforddiant staff yn gysylltiedig â sgiliau digidol.
clwyd-alyn-logo Tai Clwyd Alyn a’r Siarter Cynhwysiant Digidol - Mae Clwyd Alyn wedi rhoi Strategaeth a Chynllun Gweithredu Cynhwysiant Digidol ar waith, sy’n amlinellu sut maen nhw’n bwriadu mynd i’r afael ag allgáu digidol yn y cymunedau lle maen nhw’n gweithredu.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe addewid ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos sut maen nhw’n helpu pobl sy’n cael eu hallgáu’n ddigidol – yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol, a theuluoedd mewn tlodi – fwynhau buddion y rhyngrwyd.

Bydd llofnodwyr y Siarter hefyd yn ymrwymo i weithio gyda’i gilydd yn ysbryd cydweithredu i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru.

Llofnodi’r Siarter

Llofnodwyr Siarter Cynhwysiant Digidol CDC

Abertawe
Coastal Housing Group
Remploy
Remploy Cymru
City & County of Swansea
EDHM – Littlefox Communication Ltd
WCADA (Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction)
University in diversity (Swansea 2015)
Family Housing
Age Cymru Swansea Bay
Swansea ITeCLtd

Blaenau Gwent
Blaenau Gwent Libraries
Blaenavon Town Council
Tredegar Communities First
Communities First (North Ebbw Fach Cluster)
DWP
Aneurin Leisure Trust – (Community Education)
Blaenau Gwent Care & Repair
Blaenau Gwent County Borough Council

Bro Morgannwg
Glamorgan Voluntary Services
Vale of Glamorgan Council – RDP
Vale of Glamorgan Library & Information Service
Drop In Centre Development Trust

Caerdydd
WCVA
Vision Support/RNIB
BT Wales
Cardiff City FC Foundation
Learning & Work Institute
Royal National Institute For The Blind Cymru
Cardiff Third Sector Council
Linc-Cymru
Stratum Worldwide
Cadwyn Housing Association
Social Media Surgery
SOVA
Cardiff Community Housing Association
Cardiff Council-Cardiff Library Service
Wales and West Housing Association Ltd
Age Connects Cardiff and the Vale

Caerffili
Happus
The Parent Network Ltd
Caerphilly Library Service
White Rose Information & Resource Centre
Caerphilly County Borough Council
DWP (Caerphilly & Merthyr Tydfil)
Tridwr – Abertridwr Community Choir and Abertridwr Community Church Toddlers Group
Wales Co-operative Centre

Casnewydd
Charter Housing
Newport City Homes
Newport City Council Libraries
Newport City Council
Maindee Primary School
Age Cymru Gwent
Charter Housing ( Pobl Group)
Energize Media
Sgiliau Cyf

Castell-nedd Port Talbot
NS Afan PC Care
Neath Port Talbot Libraries
Neath Port Talbot County Borough Council
Age Connects
Neath Port Talbot Adult Community Learning
St Pauls Centre
Glyneath Training Centre
NPT Homes
Melincryddan Community Conference (MCC)

Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Ceredigion County Council Cardigan Library
Noddfa
Cyngor Sir Ceredigion/Ceredigion County Council
Age Cymru Ceredigion
Cymuned Pennant Community
Ceredigion County Council
Cwlwm (Childcare Wales Learning and working mutually)
Arts4wellbeing

Conwy
Book of You CIC
North Wales Deaf Association
CVSC
CAIS
Menter Iaith Conwy
Conwy County Borough Council
Llandudno FC in the Community
Crest Co-operative
Golygfa Gwydyr
DWP (Llandudno & Colwyn Bay)
Itaca (Itaca (Abergele Community Action)
North Wales Housing Association

Cymru Gyfan
LED Media
Media Cymru
Local Giving
BT PLC
Royal Voluntary Service
Alabare/Wales Homes for veterans
WEA YMCA CC Cymru
Welsh Gymnastics
Mental Health Matters Wales
Northgate Public Services
Pugh Computers Ltd
Disability Wales
Professional Association for childcare and Early Years (PACEY Cymru)
Wales Pre-School Providers Association
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Scouts Cymru
Dwr Cymru
National Federation of Women’s Institutes (NFWI)-Wales

Gwynedd
Citizens Online
Tan Y Maen Wellbeing Centre
Cyngor Ar Bopeth Gwynedd & De Ynys Mon Citizens Advice
Age Cymru Gwynedd & Mon
Menter Llyn
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Busness Eryri Cyf
Gwasanaeth Llyfrgell a Gwyodaeth
Royal Voluntary Service (Anglesey and Gwynedd Hub)
North Wales Volunteer Police Cadets
NatWest Bank

Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil Public Libraries
Merthyr Tydfil Housing Association
Voluntary Action Merthyr Tydfil
Bishop Hedley High School

Powys
Ponthafren Association
Powys Library Service

Pen-y-bont ar Ogwr
Bridgend Association of Voluntary Organisations
Bridgend Library Service-Awen Cultural Trust
Coleg Penybont
Cornelly & District Development Trust
The Y Centre

Rhondda Cynon Taf
Phoenix Training & Development Initiative
Newydd Housing Association
Computer Recyclers UK
Interlink RCT
Cynon Taf Community Housing
Telecentre & Business School Limited
Fern Partnership
Clearstream Technology Group
Astrix Integrated Systems Ltd
RCT CBC Community Learning & Libraries
Trivallis
Glamorgan Welsh for Adults
Ton & Gelli Community Centre
Rhondda Cynon Taf 50 plus Forum
The Fern Partnership

Sir Benfro
Rural Regeneration Unit – Pembrokeshire
Camrose Community Centre
Pembrokeshire Communities First
Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS)
Futureworks, Pembrokeshire County Council
PLANED
Pembrokeshire Housing
Span Arts
Pembrokeshire Life Online CIC
Pembrokeshire Libraries

Sir Ddinbych
North Denbighshire Communities First
Grwp Cynefin
North Wales Women’s Centre
South Denbighshire Community Partnership (SDCP)
North Wales Training Ltd
G2G Communities CIC/LEGO Education Innovation Studio
4 The Community CIC
Citizens Advice Denbighshire
Bedford Street Community Company Ltd
Denbighshire County Council
NEWSA (North East Wales Self Advocacy)
National Day Nurseries Association(NDNA Cymru)
DVSC

Sir Fflint
FLVC
DWP – North and Mid Wales JCP
Flintshire Libraries/Flintshire County Council
Broadway Partners Limited
KIM Inspire
Cornist Park Primary School
Domestic Abuse Safety Unit (DASU)
Citizens Advice Flintshire
Gorwelion Newydd CYF
NEWCIS
Flintshire County Council
Flint Town United FC
Holywell Town FC
Llys Eleanor Shotton
DangerPoint
North East Wales Mind

Sir Fynwy
Mind Monmouthshire
Monmouthshire Carers Project
Monmouth County Citizens Advice
Monmouthshire Libraries and Information Service

Sir Gaerfyrddin
Carmarthenshire Public Libraries
CETMA
Macmillan/ Hywel Dda University Health Board
Carmarthenshire Communities First
JCP Llanelli
Age Cymru Sir Gar
Mudiad Meithrin
Carmarthenshire Youth and Childrens Association
Llanelli Railway Goods Shed Trust

Torfaen
Torfaen Adult Community Learning
Age Connects Torfaen
Torfaen Library & Information Service
Melin Homes
Bron Afon Community Housing
Torfaen Voluntary Alliance
Torfaen Borough Council

Wrecsam
Wrexham Library & Information Service
Wrexham County Borough Council
Association of Voluntary Organisations in Wrexham (AVOW)
Co-operative Group
Penley Rainbow Centre
DWP (Wrexham & Flintshire)
Third Sector Dr Project (AVOW & FLVC)
Springfield Residential Scheme
Royal Court Residential Scheme
ERW Gerrig
Llys Y Graig
St Michaels Close Residential Scheme
Stepping Stones
Ithens Ltd

Ynys Mon
Ynys Mon Constituency Labour Party
Clwyd Alyn Housing Association
Medrwn Mon
Taran Disability Forum Ltd
Isle of Anglesey Library Service
Llanfair Pwll Memorial Hall (Community Hub)
Gwelfor Community Centre
Jobentre Plus Anglesey
Menter Mon
Annog Cyf
Canolfan Cynghori Ynys Mon
Cyngor Sir Ynys Mon
Tyddyn Mon

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*