Llofnodi’r Siarter

Diolch am ddangos diddordeb mewn llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol. Darllenwch egwyddorion y siarter a, phan fyddwch yn barod, llenwch y ffurflen isod.

Egwyddorion y Siarter:

  • Sicrhau bod ein holl staff a’n gwirfoddolwyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, a’u bod yn manteisio ar y cyfle hwn.
  • Sicrhau bod ein hegwyddorion cynhwysiant digidol yn rhan annatod o’n gweithgareddau dydd i ddydd.
  • Annog a helpu ein staff a’n gwirfoddolwyr i helpu pobl eraill i fynd ar-lein a magu hyder i feithrin sgiliau digidol sylfaenol, a helpu mudiadau eraill i groesawu’r cyfle i ddefnyddio offer digidol.
  • Neilltuo cymorth ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau a chynlluniau cynhwysiant digidol yng Nghymru ym mha bynnag ffordd y gallwn.
  • Rhannu’r gweithgareddau a’r arferion gorau sydd i’w gweld ym maes cynhwysiant digidol gyda Cymunedau Digidol Cymru er mwyn gallu cydlynu ein gweithgareddau fel eu bod yn cael yr effaith orau ac yn cael eu mesur yn gyson.
  • Ceisio sefydlu partneriaethau lleol ymysg mudiadau sydd eisiau rhannu syniadau a chydlynu gweithgareddau gydag eraill yn eu hardal.

Llofnodi’r Siarter:

Teitl*

Enw Cyntaf*

Cyfenw*

Teitl Swydd*

Mudiad*

E-bost*

Rhif ffôn*

Mae fy mudiad yn gefnogol i’r chwe egwyddor yn y Siarter Cynhwysiant Digidol ac yn barod i fynd ati i hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol a chael pobl ar-lein* Ydy Nac ydy

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*