Allech Chi Helpu Rhywun i Fynd Ar-Lein?

Angen gwirfoddolwyr digidol NAWR

Yn anhygoel, nid yw un o bob pum oedolyn yng Nghymru ar y Rhyngrwyd. Mewn rhai lleoedd, mae’r ffigur gymaint ag un o bob tri. Mae rhai pobl yn cael eu llesteirio mewn bywyd gan nad oes unrhyw un wedi dangos iddynt sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd.

Dyna pam y mae arnom angen unigolion cymwynasgar fel chi. Os yw defnyddio e-bost a’r Rhyngrwyd yn dod yn rhwydd i chi, gallech ddechrau rôl newydd, gyffrous fel Gwirfoddolwr Digidol, gan weithio gydag unigolion nad oes ganddynt eich sgiliau chi.

Es i ati i gofrestru ar gyfer rhaglen wirfoddoli Cymunedau Digidol Cymru gan fod arnaf eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn fy nghymuned leol.

Mae siopa ar y Rhyngrwyd, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu geisio am swydd newydd ar-lein yn ail natur i mi, ond, i nifer o bobl, rwy’n gwybod y gall hyn fod yn brofiad brawychus, sy’n codi ofn arnynt.

Carole Coxon, Gwirfoddolwr Digidol o Llandrillo-yn-Rhos, Conwy

Nid oes angen i chi fod yn ddewin TG. Bydd dim ond crap ar y ffeithiau sylfaenol, ynghyd ag ychydig o hyfforddiant a chefnogaeth gan Cymunedau Digidol Cymru a’i bartner, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), yn ddigon.

Gyda’ch help chi, gallwn newid bywydau pobl.

Sut y Byddwch Chi’n Elwa

Trwy fod yn Wirfoddolwr Digidol, byddwch yn newid bywydau unigolion – byddwch yn eu helpu i gyfathrebu â ffrindiau a theulu, siopa, anfon negeseuon e-bost, ceisio am swyddi, a chael cymorth gyda budd-daliadau. Ond byddwch chi ar eich ennill hefyd. Byddwch yn:

  • Rhoi rhywbeth ‘nôl i’r gymuned
  • Ennill sgiliau trosglwyddadwy, defnyddiol a all eich helpu i ddod o hyd i waith
  • Cael hyfforddiant am ddim er mwyn cynnig cymorth

Byddwn yn gwneud pethau’n rhwydd i chi trwy eich paru â llyfrgell, cymdeithas dai, neu ganolfan gymunedol lle mae angen eich help.

  • Rhowch gymaint neu gyn lleied o’ch amser ag y mynnwch.
  • Gwirfoddolwch pa le a pha bryd bynnag y mae’n gyfleus i chi.

I gymryd y cam cyntaf tuag at newid bywydau pobl yn eich cymuned, llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad.

Teitl*

Enw Cyntaf *

Cyfenw*

Ffôn*

Cod Post*

E-bost*

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*