Sut all Sefydliadau Helpu

Allech chi dderbyn gwirfoddolwr digidol a gwneud eich rhan i helpu Cymru i fynd ar-lein?

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi recriwtio mwy na 600 o wirfoddolwyr ar gyfer prosiect Cymunedau Digidol Cymru, ac mae mwy yn ymuno drwy’r amser.

Nawr, rydym eisiau lleoli’r gwirfoddolwyr hynny mewn sefydliadau ledled Cymru, ar draws y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat.

Mae gwirfoddolwyr digidol yn bobl sy’n ysbrydoli pobl eraill, nad ydynt yn gwybod am fuddion y rhyngrwyd, i roi cynnig arni. Maen nhw’n eu helpu i ddechrau arni ac yn dangos iddyn nhw sut i wneud tasgau syml fel anfon neges e-bost, defnyddio chwilotwr neu bori’r rhyngrwyd.

Yn rhyfeddol, nid yw bron un o bob pum oedolyn yng Nghymru ar-lein. Mae rhai lleoedd, mae’r ffigur hwnnw mor uchel ag un o bob tri. Mae pobl yn cael eu rhwystro mewn bywyd gan nad oes neb wedi dangos iddynt sut mae defnyddio’r rhyngrwyd.

Nid oes angen i chi boeni am hyfforddi gwirfoddolwr digidol – byddwn yn gwneud hynny mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Bydd y gwirfoddolwr digidol wedyn yn cael ei baru â sefydliad lleol, fel llyfrgell, cymdeithas tai, canolfan gymunedol, awdurdod lleol, busnes, sefydliad gwirfoddol neu elusen, lle mae angen ei help i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein. A allai eich sefydliad wneud hyn?

Ystyriwch y bobl rydych yn gweithio gyda nhw a’r bobl rydych yn eu cynorthwyo. A allai gwirfoddolwr digidol eich helpu chi i’w helpu nhw?

Gwyliwch fideos am ddau wirfoddolwr digidol, Kelly a John, i weld beth maen nhw’n ei wneud.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn gwirfoddolwr digidol, llenwch y ffurflen ganlynol a byddwn yn cysylltu â chi. Diolch.

Teitl*

Enw Cyntaf *

Cyfenw*

Ffôn*

Cod Post*

E-bost*

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*